Skip to main content
-A +A

Sămânţa Bună

Vineri, 18 August 2017

Dariu a găsit cu cale să pună … trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel … ca împăratul să nu sufere nicio pagubă.
Daniel 6.1-2

Dariu cuceritorul, regele mezilor și perșilor, după ce a luat în mână sceptrul împărăției nou instalate, în dorința de a-și organiza cât mai bine administrația regatului său, a luat anumite măsuri care, în final, aduc din nou în prim-plan persoana profetului Daniel, ajuns acum la o vârstă înaintată. Omenește vorbind, poate surprinde faptul realegerii lui Daniel într-o poziție atât de înaltă în administrația noului imperiu. Dar nu trebuie să uităm că deasupra tuturor era Dumnezeu, care mai avea de lucru cu robul Său, Daniel. Împăratul Dariu a smuls sceptrul regatului babilonian din mâna lui Belșațar, fiul lui Nebucadnețar, și astfel a întemeiat pe ruinele acelei împărății marele imperiu al Medo-Persiei. În dorința de a-și organiza cât se poate de bine treburile împărăției sale, a rânduit în fruntea tuturor dregătoriilor sale trei persoane, care să răspundă, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Printre cele trei persoane se afla și Daniel, a cărui bună mărturie era cunoscută și recunoscută.

Dumnezeu este Izvorul înțelepciunii și al oricărui bine. Atunci când ne încredem în Dumnezeu și renunțăm la toate lucrurile pentru El, avem întotdeauna de câștigat. Astfel învățăm că Dumnezeu este Cel care poate să ne folosească spre binele semenilor ca mărturii ale îndurării Sale.

 

Vineri, August 18 2017