Skip to main content
-A +A

Domnul este aproape

Miercuri, 22 Februarie 2017

Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
Ioan 1.18

Domnul este numit Fiu al lui Dumnezeu din diferite puncte de vedere. Este numit Fiu al lui Dumnezeu ca născut din fecioară – „Sfântul care Se va naște Se va chema Fiu al lui Dumnezeu“ (Luca 1.35). De asemenea, este Fiu al lui Dumnezeu prin înviere (Romani 1.4). Acest aspect este adevărat și rămâne adevărat, deși alte revelații sunt făcute cu privire la calitatea Sa de Fiu divin. El este Fiul și totuși a dobândit numele de Fiu (Evrei 1.1-5). Matei și Marcu Îl prezintă prima oară ca Fiu la botezul Său. Luca merge înapoi și face acest lucru la nașterea Sa. Ioan merge încă și mai înapoi, în veșnicie, și Îl declară Fiu „în sânul Tatălui“. Fără îndoială că au existat diverse măsuri de înțelegere cu privire la Persoana Sa în cei care au avut de-a face cu El, însă aceasta nu afectează în niciun fel ceea ce știm despre El, că este Fiul aflat în sânul Tatălui, „viața eternă, care era la Tatăl și ni s-a arătat“ (1 Ioan 1.2).

Nu trebuie să ne atingem de această taină scumpă. Trebuie să ne temem ca nu cumva să obstrucționăm lumina acelei iubiri în care sufletele noastre sunt invitate să umble. Trebuie să ne temem ca nu cumva să acceptăm vreo mărturisire de credință care ar jefui acel sân al Tatălui de bucuria sa inexprimabilă și care ne-ar spune că Dumnezeul nostru nu a cunoscut din eternitate bucuria de Tată și că Domnul nostru nu a cunoscut din eternitate bucuria de Fiu.

Odată am fost întrebat: «Nu a existat sânul Tatălui până când Pruncul nu s-a născut?». Sunt sigur că sânul Tatălui există din veșnicie – acea locuință eternă de care Fiul S-a bucurat dintotdeauna și care este mai presus de glorie, fiindcă gloria poate fi revelată, dar acesta, nu. Nu putem nicidecum să lăsăm ca astfel de adevăruri să fie tăgăduite.

 

Miercuri, Februarie 22 2017