Skip to main content
-A +A

Domnul este aproape

Vineri, 24 Martie 2017

Mulți tauri m-au înconjurat, cei puternici din Basan m-au împresurat … Niște câini m-au înconjurat, o ceată de răufăcători m-a împresurat.
Psalmul 22.12,16

M-au înconjurat legăturile morții.
Psalmul 18.4

Îl putem vedea, în mod profetic, pe Domnul Isus vorbind în acești doi psalmi, care exprimă simțămintele adânci ale duhului Său în mijlocul suferințelor pe care le îndura. Taurii cei mulți sunt conducătorii iudei, cu caracterul lor crud și brutal. Cât de tragic este să-i vezi pe cărturari, pe preoții de seamă și pe farisei – a căror cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu ar fi trebuit să-i determine să-L onoreze pe Domnul Isus – cum sunt uniți în a-L persecuta cu cea mai aprigă ură!

Însă și câinii L-au înconjurat, care îi simbolizează pe oamenii obișnuiți din popor, strânși acolo pentru a privi umilințele Sale și alăturându-se și ei vrăjmașilor Celui care suferea în tăcere pe cruce. Aceștia sunt cei ce formează masele, mișcate de părerile populare, gata de a merge în oricare direcție i-ar conduce capriciile lor, neînțelegând enormitatea cumplită a disprețului lor ticălos față de Fiul veșnic al lui Dumnezeu.

Mai mult, legăturile morții au fost cele care L-au înconjurat. Cel care este Viața a coborât de bunăvoie în țărâna morții. Nici taurii și nici câinii nu L-au putut da morții, ci El Însuși S-a supus legăturilor ei. Purtând păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, suferind infinit mai mult din această cauză, decât din cauza persecuției oamenilor, El Și-a dat viața, murind pentru păcatele noastre. Minunat, fără seamăn har al unei inimi care a simțit așa cum nicio alta nu putea simți! Cât de vrednic este El de închinarea veșnică! Noi, cei care am fost mântuiți prin harul Său, Îi putem aduce această închinare încă de pe acum, până în ziua când Îl vom vedea față în față!

 

Vineri, Martie 24 2017