Skip to main content
-A +A

Domnul este aproape

Luni, 30 Mai 2016

Stați pe loc și veți vedea salvarea Domnului.
Exod 14.13

După ținerea Paștelui, fiii lui Israel au ajuns la mare strâmtorare la Marea Roșie. Ei părăsiseră Egiptul după ce sângele mielului fusese stropit pe ușorii ușilor lor, iar acum erau atât de strâmtorați, încât nu vedeau decât moartea înaintea lor. Însă apele care pentru ei păreau ape ale morții erau acelea prin care Dumnezeu avea să le deschidă un drum spre viață. Ele s-au ridicat de o parte și de alta, ca niște ziduri, iar israeliții au trecut printre ele în siguranță, cu atât mai mult cu cât acum se vedea clar faptul că Dumnezeu era pentru ei.

În noaptea Paștelui, Dumnezeu nu a îngăduit nimicitorului să-i atingă, însă sângele mielului nu arăta că Dumnezeu era pentru ei, ci doar că erau la adăpost, pentru ca Dumnezeu să nu fie împotriva lor. Cum putea avea un suflet pace cu Dumnezeu în acel caz? Ceea ce doar mă ține la adăpost de judecata lui Dumnezeu nu-mi va oferi niciodată o pace temeinică înaintea lui Dumnezeu. Astfel, ceea ce a urmat a dovedit starea în care israeliții erau: o stare de teamă, mai rea decât tot ceea ce cunoscuseră mai înainte. Așa stau lucrurile adesea cu cel credincios. După ce sufletul se îndreaptă către Hristos, urmează adesea o stare de tulburare mai adâncă decât niciodată. Simțământul păcatului, după ce privim către Hristos, este mai acut decât la început, atunci când am fugit către refugiu.

Exista însă o cale a vieții, prin moarte. Dumnezeu era pentru ei și, de asemenea, El era împotriva egiptenilor. Astfel, israeliții au traversat în siguranță, iar Marea Roșie s-a prăvălit asupra vrăjmașilor lor. Israel era salvat. Este remarcabil faptul că aici folosește Dumnezeu cuvântul „salvare“ – nu în noaptea de Paști, ci după ce au trecut prin mare. Salvarea este cu mult mai mult decât a fi în siguranță. Salvarea (mântuirea) înseamnă o completă eliberare de vrăjmași și de robie, pentru a sta în prezența lui Dumnezeu și pentru a fi poporul Său în această lume.

 

Luni, Mai 30 2016