Skip to main content
-A +A

Domnul este aproape

Miercuri, 28 Iunie 2017

Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.
Matei 4.10

Evangheliile sunt pline de expresii care ne arată minunatele perfecțiuni ale lui Isus, cu privire la închinarea și la slujirea Lui către Dumnezeu. De exemplu, în Marcu 10.1 citim că „s-au strâns mulțimi la El și, după cum obișnuia, din nou îi învăța“. Nu era un lucru sporadic, pricinuit de o împrejurare specială, ci a da învățătură era lucrarea Sa continuă. Și, după cum atunci era mare nevoie de așa ceva, tot așa este și astăzi. El Și-a pus toată energia în slujirea lui Dumnezeu, în mod continuu.

În Ioan 4.34 avem cuvinte pătrunzătoare, care revelează, pe de o parte, inimile noastre naturale, iar pe de altă parte, perfecțiunea inimii Lui: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis și să sfârșesc lucrarea Lui“. Nu numai că Domnul Și-a pus toată energia în a-L sluji pe Tatăl, ci aceasta a fost și sursa plăcerii și a energiei Sale – a fost mâncarea Lui.

Cunoaștem și noi ceva din ce înseamnă să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru și numai Lui să-I slujim? Este bine să ne întrebăm pentru cine și cum ne cheltuim energia. Domnul a trebuit să le spună cărturarilor și fariseilor: „Poporul acesta Mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de Mine“ (Matei 15.8).

Când S-a rugat Tatălui, Domnul a spus: „Cum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume“ (Ioan 17.18). „Pentru că suntem lucrarea Sa, creați în Hristos Isus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efeseni 2.10), „ca să faceți voia Lui, lucrând în voi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos“ (Evrei 13.21). Să învățăm de la Cel care a spus: „Râvna casei Tale Mă mistuie“ (Ioan 2.17), și despre care s-a spus: „Toate lucrurile le face bine“ (Marcu 7.37)!

 

Miercuri, Iunie 28 2017