Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 30 Octombrie 2014

… Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
Faptele Apostolilor 4.10

Căpetenia mântuirii: „… să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor“ (Evrei 2.10).

Autorul mântuirii: „… S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice“ (Evrei 5.9).

Rânduit pentru a mântui: „… De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului“ (Isaia 49.6).

Aducătorul mântuirii: „… Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El şi răsplătirile merg înaintea Lui“ (Isaia 62.11).

Puternic pentru a salva: „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei“ (Evrei 7.25).

Cel care a murit pentru a mântui: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl“ (Galateni 1.4).

Joi, 30 Octombrie 2014

Într-un trup avem multe mădulare, iar mădularele n-au toate aceeaşi funcţie.
Romani 12.4

Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.
Efeseni 4.7

Fiecare mădular al trupului are o lucrare; prin cunoaşterea funcţiei pe care fiecare o are în trup şi prin conlucrare, este încurajată creşterea tuturor. Este deosebit de important pentru fiecare să îşi cunoască bine lucrarea, altfel putem face greşeală după greşeală. Este o mare pierdere ca cineva să îşi înţeleagă greşit rolul, deoarece aceasta nu doar că afectează lucrarea proprie, ci împiedică şi lucrarea celorlalţi. Fie ca Domnul să ne dea fiecăruia în parte cunoştinţa locului potrivit pentru noi şi să ne ajute să îl umplem!

Este o diferenţă clară între darul de învăţător şi cel de evanghelist. Dacă cineva nu are dar de evanghelist, el nu poate fi evanghelist, indiferent de cât de capabil este să dea învăţătură. Trăsătura de bază a unui evanghelist adevărat este o dragoste intensă pentru suflete – o sete pentru salvarea lor. Evanghelistul ar trebui să aştepte cu încredere rezultatele, aşa cum agricultorul aşteaptă rodul muncii sale. Totuşi, poate că uneori este nevoie să aştepte exersând „îndelunga- răbdare“, în acelaşi timp încrezându-se pe deplin în Domnul pentru rezultate.

Dacă Domnul ne cheamă la o lucrare, mai mult ca sigur că El ne va şi susţine în ea. Cu toate acestea, sunt unii care se dedică lucrării pentru Domnul, însă rezultatele dovedesc, într-un mod deosebit de umilitor, că ei nu fuseseră chemaţi de Dumnezeu pentru a intra în acea parte de slujire. Dar nimeni nu poate face o regulă pentru celălalt.

Fie ca Domnul să ne călăuzească şi să ne păstreze indiferent la ce ne cheamă El să facem. Şi întrebarea noastră cea mai arzătoare să fie întotdeauna: „Ce să fac, Doamne?“ (Fapte 22.10).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date