Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 26 Iulie 2017

… gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
Isaia 55.8

Prăbușire de avion la decolarea din capitala nepaleză Kathmandu! 166 de morți! 13 persoane nu au sosit la timp; ele au pierdut zborul nefericit și au rămas în viață.

Un student de 20 de ani spunea mai târziu: „Am fost foarte supărați din cauza întârzierii, căci a însemnat pentru noi două zile pierdute. Nu am crezut niciodată în soartă, dar ea ne-a salvat viața“. Soartă? – Este într-adevăr o soartă oarbă, care hotărăște viața noastră? Nu: Firul vieții noastre se află în mâna lui Dumnezeu. El este Creatorul și El ne-a dăruit viața. El dirijează și această viață, indiferent că noi observăm sau nu, indiferent că vrem să credem sau nu.

Pe de o parte este încurajator: nu suntem lăsați pradă orbește unei puteri anonime. Dumnezeu este dragoste și El ne vrea binele. Pe de altă parte, Dumnezeu așteaptă ca noi să ascultăm de El. Dumnezeu are dreptul să hotărască asupra vieții noastre. De câte ori te-a păzit Dumnezeu până acum – poate fără ca tu să fi observat? Dumnezeu a făcut acest lucru, pentru că vrea să te facă atent cu privire la El, pentru ca să-i încredințezi Lui toată viața și viitorul tău. Cum este posibil aceasta? În Vechiul Testament s-a profețit despre Domnul Isus Hristos: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine va crede în El nu va fi dat de rușine“. Acest lucru este valabil și pentru tine.

Miercuri, 26 Iulie 2017

Pentru că la aceasta ați fost chemați; pentru că și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcați pe urmele Lui.
1 Petru 2.21

Petru a vorbit și a scris mult despre suferințele lui Hristos, arătând că El a suferit în două feluri diferite: 1. În timpul vieții Sale, Hristos a suferit în diverse feluri și situații, pentru a fi Exemplul nostru perfect, astfel ca noi să călcăm pe urmele Lui; 2. Pe cruce, în timpul celor trei ore de întuneric, El a îndurat suferințe incomensurabile pentru păcatele noastre. Acolo, ca Jertfă pentru păcat și ca Înlocuitor al nostru, El a suferit în locul nostru, pentru a ne aduce la Dumnezeu (1 Petru 3.18).

Scopurile și rezultatele lucrării Sale demonstrează unicitatea lui Hristos, căci noi n-am putea niciodată să-L urmăm pe acel drum. Îi vom fi pentru totdeauna recunoscători pentru lucrarea Lui încheiată și Îi vom aduce laude și închinare. De altă parte, noi putem și ar trebui să-L imităm în atitudinea Sa, în dragostea Sa față de Dumnezeu și în dedicarea Lui față de interesele Tatălui Său. Chemarea lui Dumnezeu implică lecții practice pentru noi. Ea ne provoacă la a-L urma pe Fiul Său preaiubit, la a lua jugul Său asupra noastră și la a învăța de la El. Chemarea Lui influențează întreaga noastră viață, din ziua în care am fost mântuiți și până când vom ajunge la El.

Învățăm atât de multe din exemplul Lui! Fiecare pas pe care l-a făcut este pentru instruirea noastră. Învățăm multe și din exemplele sfinților din Scriptură, însă întotdeauna să ne aducem aminte de aceste două lucruri: 1. Exemplul minunat al Domnului Isus ne îndeamnă să călcăm pe urmele Lui; 2. Jertfa Lui unică ne face să fim închinători și să-I aducem laude și glorie pentru totdeauna!

Flux de date