Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 10 Decembrie 2016

Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă.
Ieremia 10.23

Cândva am stat de vorbă cu un bărbat, care era bine văzut în ochii semenilor săi, și l-am întrebat: „Ați avut o întâlnire personală cu Mântuitorul?“. La această întrebare, acel bărbat mi-a răspuns: „Eu am trăit o viață așa de rea, încât nu cred că Dumnezeu vrea să mai știe ceva de mine“. – „Domnule, Dumnezeu vă iubește în ciuda vieții dumneavoastră rele despre care vorbiți. Dumnezeu are un plan măreț pentru viața dumneavoastră.“ – „Dacă ai ști ce viață am trăit eu, n-ai mai spune că Dumnezeu mă iubește. Am făcut o mulțime de rele.“ – „Indiferent de trecut, Hristos a murit pe cruce pentru toți care se încred în El.“ A urmat o pauză lungă, în care eu puteam doar să mă rog. Ce a lucrat Dumnezeu în inima acelui om mare în fața oamenilor, dar un păcătos în fața Creatorului, am văzut peste câteva minute. „Dacă Hristos mă primește așa cum sunt, atunci doresc să devin un creștin adevărat“, a spus acel bărbat.

Mulți oameni spun ca și acel bărbat că sunt prea păcătoși pentru a fi mântuiți. Este bine să știe toți că Hristos a murit pe cruce pentru marii păcătoși, dar și pentru drepții închipuiți. Dacă recunoști că te afli în una dintre aceste două categorii de oameni, vino la Mântuitorul așa cum ești!

Sâmbătă, 10 Decembrie 2016

Și a luat mantaua lui Ilie care căzuse de pe el și a lovit apele și a zis: „Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie?“. Și a lovit și el apele și ele s-au despărțit într-o parte și într-alta. Și Elisei a trecut.
2 Împărați 2.14

Aceasta fusese o zi lungă și plină de evenimente importante pentru Elisei. Îl urmase pe Ilie de la Ghilgal la Betel, apoi de la Betel la Ierihon, și de la Ierihon până pe partea cealaltă a râului Iordan. Îi slujise lui Ilie aproape zece ani, iar acum urma să-i ia locul. După ce l-a privit pe Ilie înălțându-se la cer într-un vârtej de vânt, i-a luat mantaua care căzuse pe pământ.

Apoi Elisei a spus ceva care pare ciudat ca venind din gura unui om al credinței: „Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie?“. Aceasta însă nu a fost deloc o expresie a îndoielii. El nu se îndoia de prezența lui Dumnezeu, ci le demonstra fiilor profeților că duhul lui Ilie era peste el. Lovind apele cu mantaua lui Ilie și despicându-le, arăta că Dumnezeul lui Ilie era în totul cu el.

Desprindem o lecție deosebit de instructivă atunci când punem în contrast afirmația lui Elisei cu cuvintele și cu căile fiilor profeților. După răpirea lui Ilie la cer, ei îl roagă pe Elisei să-i lase să meargă să-l caute pe Ilie pe munții și prin văile dimprejur. Cum era de așteptat, căutarea lor s-a dovedit fără folos, lucru care l-a făcut pe Elisei să spună: „Nu v-am spus să nu vă duceți?“. Adesea, atunci când un creștin proeminent pleacă la Domnul, sfinții sunt tulburați și se întreabă ce se va alege de lucrarea Domnului, după care caută cu frenezie un înlocuitor al lui. Fiii profeților erau preocupați cu Ilie, însă Elisei le îndreaptă privirile către Dumnezeul lui Ilie, nu către om. Noi pe cine urmăm: pe omul lui Dumnezeu, sau pe Dumnezeul omului?

Flux de date