Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 17 Aprilie 2014

Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.
Luca 10.30

Domnul Isus prezintă starea tuturor oamenilor sub simbolul unui călător, care, coborându-se de la Ierusalim la Ierihon, a căzut în mâinile unor tâlhari. Ierusalimul simbolizează starea de binecuvântare, în care Dumnezeu l-a aşezat pe om la creaţie, dar pe care el a părăsit-o prin neascultare. Acum, omul se află pe drumul care coboară spre Ierihon – simbol al blestemului.

Drumul, care coboară de la Ierusalim, este foarte înclinat. Ierusalimul este aşezat pe un munte la 780 m. înălţime şi Ierihonul pe malul Iordanului, a cărui vale foarte adâncă se află sub nivelul mării. Acest drum reprezintă într-adevăr drumul, pe care păcatul l-a aşezat pe om pentru a-l târî repede spre pierzare. Pe drumul care coboară, omul are de-a face cu satan, care l-a dezbrăcat de tot ceea ce l-ar fi făcut în stare să răspundă pretenţiilor lui Dumnezeu.

Drumul, care coboară, este partea tuturor oamenilor. Însă ce bucurie că pe acest drum vrea să ne întâmpine Mântuitorul! El singur ne poate da viaţa veşnică, pentru că S-a jertfit la cruce pentru toţi cei care cred în El. L-a întâlnit şi cititorul pe Mântuitorul?

Joi, 17 Aprilie 2014

Dar pentru mine este bine să mă apropii de Dumnezeu.
Psalmul 73.28

Nu putem să trăim o viaţă din belşug şi să avem pacea şi bucuria Duhului Sfânt în inimă atunci când ne depărtăm de la simplitatea încrederii în Hristos. Există mulţi credincioşi care rătăcesc de la locul lor. Care este însă locul unui credincios acum? Locul unui credincios este la sânul Domnului sau la dreapta Stăpânului sau la picioarele Lui, ca Maria. Ah, unii dintre voi nu v-aţi trezit niciodată dimineaţa fără să vă gândiţi la El! Şi toată ziua aţi simţit prezenţa Lui în inima voastră. Şi cât de mult aţi ţinut să nu cedaţi lumii orele pe care trebuia să le dedicaţi închinării! Şi, când v-aţi încuiat inima seara, I-aţi dat întotdeauna cheia lui Isus Hristos! Cât de dulci erau hotărârile Lui pentru voi, pentru că Îl vedeaţi pe Hristos prin ele! Cât de minunate erau întâlnirile de rugăciune şi studiile biblice, pentru că Îl vedeaţi pe Isus acolo şi vorbeaţi cu El!

Însă cum este acum? Poate că aţi rătăcit de la locul vostru; poate că nu mai trăiţi aproape de Hristos, aşa cum obişnuiaţi înainte. De aceea lucrurile spirituale oferă foarte puţină mângâiere; sunt plictisitoare şi fără viaţă; iar predicile, care odată erau ca măduva şi grăsimea pentru voi, acum au devenit oase uscate. De asemenea, cămăruţa voastră de rugăciune este foarte neglijată; Biblia voastră nu mai este studiată ca odinioară. V-aţi pierdut dragostea dintâi.

Vă întreb însă, nu v-aţi pierdut oare şi odihna dintâi? Nu sunteţi ca o pasăre rătăcind de la cuibul ei? Credeţi-mă, nu există nici bucurie adevărată, nici răpiri de serafim, nici pace sfântă în această parte a cerului, decât trăind aproape de umbra crucii şi adăpostindu-ne în braţele lui Isus.

Oh! Dacă n-am fi atât de nesăbuiţi! Pasărea nu îşi uită cuibul, însă noi Îl uităm pe Domnul. Avem nevoie să spunem ca psalmistul: „Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, pentru că Domnul ţi-a făcut bine“.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date