Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 24 Iulie 2014

… pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu …
Amos 4.12

Maria era o fetiţă de zece ani care locuia în Chile. După ce mama ei a murit, ea îi purta de grijă tatălui ei. Acesta lucra în tură de noapte la o mină. Într-o seară, pe când pregătea pachetul cu mâncare, a strecurat înăuntru şi o broşură evanghelistică ce o primise de la un misionar, sperând că-i va aduce tatălui ceva alinare în durerea pricinuită de pierderea soţiei sale.

Pe la miezul nopţii a început să sune o sirenă, chemând oamenii să vină cu lopeţi, pentru a căuta minerii prinşi într-o prăbuşire subterană. Echipele de salvare au lucrat toată noaptea şi la sfârşit i-au găsit pe mineri, dar era prea târziu. Toţi cei opt mineri muriseră sufocaţi. Privind la cei opt oameni, au observat că muriseră stând în cerc. Tatăl Mariei avea în poală o broşurică deschisă la ultima pagină, unde era explicat cu claritate planul de mântuire al lui Dumnezeu. Pe pagina aceea, tatăl Mariei a scris ultimele sale cuvinte: „Dragă Maria, când vei citi aceste rânduri, eu voi fi împreună cu mama ta. Am citit broşura ce mi-ai dat-o, apoi am citit-o de câteva ori şi celorlalţi mineri, în timp ce aşteptam să fim salvaţi. Speranţa noastră pentru această viaţă scade, dar nu şi pentru cea viitoare. Am făcut cum scrie aici şi L-am rugat pe Isus să vină în vieţile noastre. Te iubesc mult şi într-o zi vom fi toţi în cer“.

Joi, 24 Iulie 2014

Atunci li s-a părut potrivit apostolilor şi bătrânilor, împreună cu întreaga adunare, să trimită bărbaţi aleşi dintre ei la Antiohia împreună cu Pavel şi Barnaba: pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi conducători între fraţi, scriind prin mâna lor astfel … Şi Iuda şi Sila, fiind şi ei profeţi, prin multe cuvinte au îndemnat pe fraţi şi i-au întărit. Şi, rămânând acolo un timp, li s-a dat drumul în pace de la fraţi la cei care i-au trimis.
Fapte 15.22,23,32,33

Pavel şi Barnaba şi alţi câţiva fraţi fuseseră trimişi la Ierusalim de către adunarea din Antiohia. Ei trebuia să hotărască împreună cu apostolii şi cu bătrânii de acolo dacă pentru mântuire era necesar să-i circumcidă pe cei dintre naţiuni care crezuseră în Domnul Isus şi să le poruncească să ţină legea lui Moise. Duhul Sfânt le făcuse cunoscut în mod clar tuturor la această întâlnire importantă faptul că acest lucru nu era necesar. Acum delegaţia din Antiohia trebuia să se întoarcă acasă. Ei purtau cu ei o scrisoare care indica rezultatul acestei întâlniri, iar doi fraţi respectaţi din Ierusalim, Iuda şi Sila, au mers cu ei să le confirme aceste lucruri în persoană.

Amândoi fraţii erau profeţi. Când misiunea lor a fost îndeplinită, au mai rămas un timp, încurajându-i şi întărindu-i pe fraţi prin multe cuvinte. Un profet vorbeşte în numele lui Dumnezeu, transmiţând oamenilor mesajul Său. Oamenii presupun adesea că slujba unui profet este aceea de a prezice evenimente viitoare. Mesajul lui se poate referi la viitor, însă, potrivit cu 1 Corinteni 14.3, „cine profeţeşte vorbeşte oamenilor spre zidire şi încurajare şi mângâiere“.

După ce Iuda şi Sila îşi vor fi îndeplinit misiunea, erau liberi să se întoarcă la fraţii care i-au trimis. Iuda pare să se fi întors în Ierusalim, în timp ce Sila a rămas la Antiohia şi apoi l-a însoţit pe Pavel în a doua călătorie misionară a sa.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date