Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 20 Septembrie 2014

Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!
Romani 9.14

Un creştin mergea odată cu un frizer, un împotrivitor al lui Dumnezeu, printr-un cartier sărăcăcios din Chicago. Sărăcie, murdărie şi necaz se întâlneau la tot pasul. Frizerul i-a spus creştinului: „Dacă ar exista un Dumnezeu şi El ar fi dragoste aşa cum predicaţi dumneavoastră oamenilor, nu ar exista atâta sărăcie şi necaz, atâtea poveri şi deosebiri între oameni. Un Dumnezeu al dragostei nu ar putea şi nu ar avea voie să permită astfel de lucruri“. Slujitorul Domnului nu a răspuns imediat, ci L-a rugat pe Mântuitorul pentru un răspuns potrivit.

Imediat după aceea au întâlnit un bărbat băut, un bărbat dezordonat, cu părul nepieptănat şi cu barbă lungă, care părea să nu mai fi fost tăiată de luni de zile. „Dumneavoastră nu puteţi fi un frizer bun“, a spus credinciosul însoţitorului său, „căci altfel, acest om nu ar apărea astfel aici umblând neîngrijit“. – „Ce pot eu să fac?“, replică acesta supărat. „Dacă ar veni la mine în frizerie şi mi-ar da ocazia să-l bărbieresc şi să-i tund părul, ar arăta altfel.“ – „Vedeţi“, spuse slujitorul lui Dumnezeu, „acesta este motivul pentru care oamenii sunt robii păcatului. Ei refuză să meargă la Domnul Isus, singurul în stare să schimbe complet vieţile lor“.

Sâmbătă, 20 Septembrie 2014

Ştiu lucrările tale – că ai numele că trăieşti, şi eşti mort. Fii veghetor şi întăreşte cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!
Apocalipsa 3.1,2

Domnul este prezentat Bisericii din Sardes ca Cel care „are cele şapte duhuri şi cele şapte stele“. Rămâne valabil că Domnul are plinătatea puterii, arătată de cele „şapte duhuri ale lui Dumnezeu“. Oricât de mare ar fi depărtarea de la adevăr, există întotdeauna anumiţi oameni, simbolizaţi de cele şapte stele, prin care Domnul poate da lumină poporului Său. Aceştia au fost oamenii lui Dumnezeu din timpul Reformei.

Dar, ca întotdeauna, omul nu-şi îndeplineşte responsabilitatea care i-a fost încredinţată. Protestantismul, care printre oameni are într-adevăr un „nume“, anume reputaţia că stă de partea adevărului, îşi are rădăcinile în Reformă. Domnul însă este nevoit să spună că, în ochii Lui, el este mort. Putem fi recunoscători că prin protestantism s-a câştigat dreptul ca poporul lui Dumnezeu să citească Biblia şi, de asemenea, că s-a reafirmat adevărul îndreptăţirii prin credinţă. Dar, pentru majoritatea, Biblia a devenit ceva mai mult decât literă moartă, iar adevărurile ei nu schimbă vieţi, pentru că nu sunt primite prin credinţă personală. Cineva a spus: «Nimic nu este mai obişnuit printre protestanţi decât să admită că un lucru e perfect adevărat pentru că e în Biblie, fără a avea nici cea mai mică intenţie de a face acel lucru».

O asemenea stare nu poate decât să atragă judecata Domnului. Totuşi, există o rămăşiţă credincioasă, astfel că în protestantismul tradiţional mort sunt „câteva nume“ despre care Domnul spune că „nu şi-au pătat hainele, şi vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici“. În mijlocul unei mărturii lipsite de viaţă, ei au umblat în mod personal cu Hristos şi numele lor vor fi trecute în cartea vieţii, pentru ca apoi să fie recunoscute public înaintea Tatălui şi a îngerilor Săi.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date