Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 27 Octombrie 2016

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
Matei 11.28

Sofia Petrovna a crescut într-o familie religioasă, ca multe altele. În tinerețe a trăit ca toți oamenii, în plăcerile vieții, deși viața ei, după cum mărturisea ea însăși, era deșartă și lipsită de sens. Dar Mântuitorul, care nu obosește căutând pe cei pierduți, a bătut la ușa inimii ei. O vecină de-a Sofiei nu era întoarsă la Dumnezeu, dar avea o Evanghelie pe care o citea, în serile lungi de iarnă, cu voce tare celor ce doreau să asculte. Printre ascultători se număra și Sofia Petrovna. Tânăra asculta cu atenție mesajul Evangheliei. Și întotdeauna când cineva ascultă bătaia Mântuitorului la ușa inimii, prin cuvintele Evangheliei, și deschide ușa inimii, în viața acelei persoane se produce marea schimbare. Mântuitorul dăruiește pace și odihnă acelui suflet. Sofia Petrovna avea atunci 29 de ani și lucra ca educatoare la o grădiniță de copii. Muncea cu însuflețire și cu talent. Colegii de muncă au observat schimbarea din viața ei. În viața celui care-L primește pe Hristos ca Mântuitor întotdeauna se vede schimbarea; aceasta nu este rezultatul unui cod de legi, ci o urmare firească a faptului că acel om a primit o natură nouă, că a primit viața veșnică dăruită de Mântuitorul. Însă vrăjmașul de moarte al omului nu privește cu ochi buni astfel de convertiri de la păcat la adevărata evlavie. Primii pași în credință și primele încercări merg aproape întotdeauna împreună.

Joi, 27 Octombrie 2016

Și toți fiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, și au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, și au postit în ziua aceea până seara, și au adus arderi-de-tot și jertfe de pace înaintea Domnului. Și fiii lui Israel L-au întrebat pe Domnul, … zicând: „Să mai ies încă la luptă împotriva fiilor lui Beniamin, fratele meu, sau să încetez?“. Și Domnul a zis: „Suiți-vă, pentru că mâine îi voi da în mâna ta“.
Judecători 20.26-28

Israel ceruse ca Beniamin să-i predea pe bărbații nelegiuiți din Ghibea. Beniamiții refuzaseră, așa că israeliții s-au pregătit de război. Patruzeci de mii de soldați, a zecea parte din bărbații lui Israel, aveau să lupte împotriva a douăzeci și șase de mii șapte sute de războinici din Beniamin. Atunci, în cele din urmă, L-au întrebat pe Dumnezeu, însă doar pentru a le arăta care seminție să înceapă lupta. Dumnezeu le-a spus că Iuda trebuia să înceapă. Și noi acționăm frecvent în aceeași manieră: ne mâniem din cauza vreunui lucru, decidem în grabă ce trebuie să facem, începem să acționăm și apoi Îi cerem lui Dumnezeu să ne arate cum să facem ceea ce noi am decis că trebuie să facem. Este aceasta calea de a dobândi binecuvântarea Sa? Trebuie El ca doar să pună ștampila aprobării Sale pe planurile întocmite de noi?

Aceste acțiuni au avut ca rezultat o înfrângere categorică. Israeliții s-au îmbărbătat, s-au aliniat din nou pentru luptă, însă de data aceasta au plâns și L-au întrebat pe Domnul dacă să mai meargă sau nu la luptă împotriva fratelui lor Beniamin. Dumnezeu le-a spus să meargă – poporul lui Dumnezeu trebuie să trateze răul din mijlocul lui! În ziua următoare au fost învinși din nou, deși n-au mai pierdut la fel de mulți oameni.

Deși răul trebuie neapărat tratat, acest lucru nu trebuie făcut într-o manieră rece, plină de judecată. Tot Israelul trebuia să fie zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Faptul că apoi s-au smerit, au plâns, au postit, au adus arderi-de-tot și jertfe de pace și au întrebat dacă să meargă din nou la luptă împotriva fratelui lor Beniamin sau să renunțe a adus asigurarea din partea lui Dumnezeu că vor birui. Judecata de sine este vitală atunci când acționăm pentru judecarea răului!

Flux de date