Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 30 Mai 2015

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul …!
Psalmul 8.1

A-L auzi pe Domnul este ascultare.

A veni la Domnul este pocăință.

A crede în Domnul este îndreptățire.

A fi supus Domnului este libertate.

A rămâne la Domnul este părtășie.

A fi asemenea Domnului este sfințire.

A fi pentru Domnul este chemare.

A-L aștepta pe Domnul este nădejde.

A-L vedea pe Domnul și a fi la El este slavă.

Sâmbătă, 30 Mai 2015

Şi rămăşiţa care a scăpat din casa lui Iuda va prinde din nou rădăcină dedesubt şi va da rod deasupra.
Isaia 37.31

De curând am văzut un lucru uimitor – un copac care creştea dintr-o stâncă. De fapt, nu era doar unul, ci o întreagă secţiune a unei păduri era plină de stânci şi, din loc în loc, puteai vedea câte un copac crescut direct din stâncă. Privind mai atent, am văzut că stâncile avea crăpături largi, prin care rădăcinile copacilor îşi făcuseră loc, pentru a ajunge la solul de dedesubt.

Mi-am zis: «Ce ciudat! Este atât de mult teren în jurul acestor stânci; de ce n-au ales aceşti copaci calea mai uşoară? De ce n-au început să crească pe un pământ moale, în loc să se chinuie să supravieţuiască pe vârful unei stânci?». Bineînţeles, copacii nu puteau răspunde la întrebarea mea, însă nici nu a fost nevoie, căci am găsit răspunsul privind atent la căile minunate ale lui Dumnezeu. El foloseşte creaţia Sa pentru a ne învăţa lecţii spirituale importante.

Creştinii, ca şi copacii, nu se plantează singuri. Un Tată ceresc, plin de dragoste, îi pune pe fiecare dintre copiii Săi în locul în care pot deveni roditori. Unii trebuie să lupte pentru a supravieţui, întinzându-şi rădăcinile prin stânca dură a circumstanţelor grele. Alţii sunt plantaţi în solul moale al unui stil de viaţă confortabil.

Oricum ar sta lucrurile, grija Tatălui este ca fiecare să aducem rod. Acest lucru se va întâmpla în măsura în care înţelegem că nu împrejurările sunt cel mai important lucru, ci a fi mulţumiţi cu împrejurările în care suntem, oricare ar fi ele. Pavel este un frumos exemplu pentru noi în această privinţă – „Am învăţat, în împrejurările în care sunt, să fiu mulţumit“ (Filipeni 4.11).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date