Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 28 Iunie 2017

Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare …
Iacov 1.17

Una dintre cele mai aprinse dezbateri privitoare la autenticitatea Bibliei a avut loc în Germania. Întotdeauna, Dumnezeu a avut oameni care au ținut sus adevărul cuvintelor Bibliei. Un tânăr profesor din Germania a renunțat la confortabila viață academică și a plecat într-o călătorie, care avea să-l poarte spre una dintre cele mai importante descoperiri de manuscrise biblice ale tuturor timpurilor. Numele său era Konstantin von Tischendorf care a trăit între anii 1815-1874. Respingând înaltul criticism, acest iubitor al Bibliei a devenit, prin harul lui Dumnezeu, un eminent apărător al textului biblic. Prima sa călătorie în deșertul Sinai, în anul 1844, a avut un succes neașteptat. Uitându-se într-o ladă cu hârtii dintr-o mănăstire, a găsit o copie antică a Septuagintei, traducerea grecească a Scripturilor ebraice, cea mai veche copie descoperită vreodată! Încântat, Tischendorf a reușit să ia cu el, în Germania, 43 de foi de pergament. Convins că ar putea exista mai multe astfel de foi, în anul 1853 a mers din nou în acel loc, însă n-a reușit să mai găsească decât un fragment. Unde erau celelalte? Întrucât rămăsese fără bani, Tischendorf a încercat să obțină sprijin financiar din partea unei persoane bogate și a decis să-și părăsească din nou țara natală pentru a căuta manuscrise antice.

Miercuri, 28 Iunie 2017

Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.
Matei 4.10

Evangheliile sunt pline de expresii care ne arată minunatele perfecțiuni ale lui Isus, cu privire la închinarea și la slujirea Lui către Dumnezeu. De exemplu, în Marcu 10.1 citim că „s-au strâns mulțimi la El și, după cum obișnuia, din nou îi învăța“. Nu era un lucru sporadic, pricinuit de o împrejurare specială, ci a da învățătură era lucrarea Sa continuă. Și, după cum atunci era mare nevoie de așa ceva, tot așa este și astăzi. El Și-a pus toată energia în slujirea lui Dumnezeu, în mod continuu.

În Ioan 4.34 avem cuvinte pătrunzătoare, care revelează, pe de o parte, inimile noastre naturale, iar pe de altă parte, perfecțiunea inimii Lui: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis și să sfârșesc lucrarea Lui“. Nu numai că Domnul Și-a pus toată energia în a-L sluji pe Tatăl, ci aceasta a fost și sursa plăcerii și a energiei Sale – a fost mâncarea Lui.

Cunoaștem și noi ceva din ce înseamnă să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru și numai Lui să-I slujim? Este bine să ne întrebăm pentru cine și cum ne cheltuim energia. Domnul a trebuit să le spună cărturarilor și fariseilor: „Poporul acesta Mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de Mine“ (Matei 15.8).

Când S-a rugat Tatălui, Domnul a spus: „Cum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume“ (Ioan 17.18). „Pentru că suntem lucrarea Sa, creați în Hristos Isus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efeseni 2.10), „ca să faceți voia Lui, lucrând în voi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos“ (Evrei 13.21). Să învățăm de la Cel care a spus: „Râvna casei Tale Mă mistuie“ (Ioan 2.17), și despre care s-a spus: „Toate lucrurile le face bine“ (Marcu 7.37)!

Flux de date