Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 24 Martie 2017

Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
Psalmul 16.11

În 24 martie 2015, avionul 4U9525 (un Airbus A320-211) al filialei Lufthansa, Germanwings, a suferit un accident pe drumul de la Barcelona spre Düsseldorf. Avionul s-a sfărâmat izbindu-se de Alpii sud-francezi. Toți cei 150 de oameni de la bordul avionului au murit.

În 6 aprilie 2015 am urcat în avionul 4U9334 al aceleiași societăți aviatice Germanwings de la Düsseldorf la Birmingham, pentru a participa la o conferință biblică. Cum faci față unei asemenea situații? Există trei posibilități:

La nivelul sentimentelor: o anumită indispoziție se apropie pe furiș; nesiguranță, teamă și sentimente asemănătoare îi pot cuprinde pe unii oameni.

La nivelul minții: dacă studiem statisticile despre frecvența accidentelor aviatice și punem acestea în legătură cu accidentele de tren și de mașină cu urmări mortale, trebuie să tragem concluzia că o prăbușire este foarte improbabilă. Oare aceste gânduri pot înlătura neliniștea dictată de sentimente?

La nivelul credinței și al încrederii: ca creștini putem totuși cu încredere în Domnul nostru să punem în mâna Sa în rugăciune toate căile noastre. Dacă dorim să-L urmăm, atunci putem să ne încredem că El ne poate păzi pe căile pe care ne conduce.

Vineri, 24 Martie 2017

Mulți tauri m-au înconjurat, cei puternici din Basan m-au împresurat … Niște câini m-au înconjurat, o ceată de răufăcători m-a împresurat.
Psalmul 22.12,16

M-au înconjurat legăturile morții.
Psalmul 18.4

Îl putem vedea, în mod profetic, pe Domnul Isus vorbind în acești doi psalmi, care exprimă simțămintele adânci ale duhului Său în mijlocul suferințelor pe care le îndura. Taurii cei mulți sunt conducătorii iudei, cu caracterul lor crud și brutal. Cât de tragic este să-i vezi pe cărturari, pe preoții de seamă și pe farisei – a căror cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu ar fi trebuit să-i determine să-L onoreze pe Domnul Isus – cum sunt uniți în a-L persecuta cu cea mai aprigă ură!

Însă și câinii L-au înconjurat, care îi simbolizează pe oamenii obișnuiți din popor, strânși acolo pentru a privi umilințele Sale și alăturându-se și ei vrăjmașilor Celui care suferea în tăcere pe cruce. Aceștia sunt cei ce formează masele, mișcate de părerile populare, gata de a merge în oricare direcție i-ar conduce capriciile lor, neînțelegând enormitatea cumplită a disprețului lor ticălos față de Fiul veșnic al lui Dumnezeu.

Mai mult, legăturile morții au fost cele care L-au înconjurat. Cel care este Viața a coborât de bunăvoie în țărâna morții. Nici taurii și nici câinii nu L-au putut da morții, ci El Însuși S-a supus legăturilor ei. Purtând păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, suferind infinit mai mult din această cauză, decât din cauza persecuției oamenilor, El Și-a dat viața, murind pentru păcatele noastre. Minunat, fără seamăn har al unei inimi care a simțit așa cum nicio alta nu putea simți! Cât de vrednic este El de închinarea veșnică! Noi, cei care am fost mântuiți prin harul Său, Îi putem aduce această închinare încă de pe acum, până în ziua când Îl vom vedea față în față!

Flux de date