Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 24 Aprilie 2014

… însuşirile nevăzute ale Lui [Dumnezeu], puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit … în lucrurile făcute de El …
Romani 1.20

Carl von Linné, cercetător al naturii, a obţinut merite mari prin denumirile ştiinţifice, pe care el le-a dat plantelor şi animalelor. Dar atenţia lui Linné nu a rămas numai la natură, ci şi-a îndreptat-o spre Creatorul acestor lucrări din natură. El scria: „Aici admir înţelepciunea Creatorului, care poate fi recunoscută tot mereu în diverse feluri“.

Dar Linné a ajuns şi la convingerea că acest atotputernic Creator Se gândeşte şi la el personal. Despre aceasta, el scria: „A fost un timp când mă îndoiam că Dumnezeu Se interesează de mine“. Dar apoi a învăţat să se lase condus de Dumnezeu.

Dumnezeu este duh şi de aceea noi nu-L vedem. Dar împreună cu Linné şi alţi oameni de ştiinţă putem recunoaşte în natură mărimea şi puterea Creatorului nostru.

Dar acest Dumnezeu invizibil, a cărui putere veşnică se arată în natură, ne-a comunicat mult mai multe despre Sine. El S-a descoperit deplin în Fiul Său Isus Hristos. Cine doreşte să cunoască pe Dumnezeu şi îndurarea Sa, dragostea, adevărul Său, acela trebuie să meargă la Isus Hristos şi să-L primească în viaţa sa.

Joi, 24 Aprilie 2014

A fost un om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el … Şi el a mărturisit: „Nu sunt eu Hristosul“ … I-au spus deci: „… Ce spui despre tine însuţi?“. El a spus: „Eu sunt glas al unuia care strigă în pustie: «Neteziţi calea Domnului», după cum a spus profetul Isaia“.
Ioan 1.6,7,20,22,23

Evanghelia după Luca ne prezintă frumoasa istorie a naşterii lui Ioan Botezătorul; Evanghelia după Ioan ni-l introduce pur şi simplu ca „un om trimis de la Dumnezeu“ şi ne arată scopul pentru care a fost trimis: „Să mărturisească despre lumină“; Isaia şi Maleahi ne vorbesc despre misiunea lui; îngerul Gabriel şi chiar tatăl lui, Zaharia, prevestesc ce urma să facă. Aici îl vedem în acţiune.

În Ioan 1 îl vedem pe Ioan mărturisind încontinuu despre Isus. „Acesta era Cel despre care am zis: «Cel care vine după mine este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine»“ (Ioan 1.15). Conducătorii religioşi ai iudeilor vor să ştie mai multe despre acest mesager şi întreabă despre autoritatea cu care îşi proclamă mesajul. Însă el nu vrea să vorbească despre sine însuşi – el are de adus un mesaj despre un Altul. Acesta este cel mai important lucru pentru el.

Cu cât este întrebat mai mult despre sine însuşi, cu atât răspunde mai succint. „Tu cine eşti?“ „Nu sunt eu Hristosul.“ „Atunci cine eşti? Eşti tu Ilie?“ „Nu sunt!“ „Eşti tu profetul?“ „Nu!

În final, fiind constrâns să dea un răspuns, el spune că este „glas al unuia care strigă în pustie“ şi îşi proclamă mesajul: „Neteziţi calea Domnului“. El continuă să le spună despre Cel pe care nu Îl cunoşteau, Căruia el nu era vrednic să-I dezlege cureaua sandalei. Câtă modestie – să fie mai degrabă o voce nevăzută, dar o voce care să-L facă cunoscut pe Hristos! Cum stau lucrurile cu noi?

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date