Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 1 August 2014

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
2 Timotei 2.16

Liniştea domnea asupra satului. Ce preţioasă este liniştea după o zi plină de trudă! Noaptea a risipit orice zgomot. Numai în lacul din apropiere, noapte de noapte, sunetele se împleteau într-un cor neobosit. Un sătean, obosit de orăcăitul broaştelor din lac, luă drumul spre o firmă cu care încercă să facă un contract prin care să scape de broaşte. Ajuns în faţa unui funcţionar, s-a adresat hotărât:

– Domnule, vă aduc un milion de broaşte.

– Dar de unde le adunaţi?

– În lacul din satul meu, broaştele astea s-au înmulţit atât de mult şi fac gălăgie, că nu mai este chip să trăieşti.

– Bine, pentru început încheiem un contract prin care veţi aduce o sută de broaşte. Vă aşteptăm mâine cu ele.

Necăjit că nu-şi va putea rezolva problema liniştii pierdute, din cauza celorlalte broaşte pe care firma nu i le primea, săteanul s-a urnit cu greu spre lacul de la marginea satului. Acolo ţipetele îl îngrozeau. Ce se va face cu celelalte care rămâneau în lac? S-a pus pe treabă cu gândul că le va pescui pe toate până la urmă şi va scăpa de necazul care îl fac în fiecare noapte.

Vineri, 1 August 2014

Soţiilor, supuneţi-vă soţilor voştri ca Domnului, pentru că soţul este cap al soţiei, după cum şi Hristos este Cap al Adunării. El este Mântuitor al trupului … Şi soţia să se teamă de soţ.
Efeseni 5.22,23,33

Căsătoria creştină ar trebui să se desfăşoare aşa cum ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu şi nu cum dictează mersul societăţii. Şi totuşi, vai, multe dintre căsniciile creştinilor sunt într-o stare jalnică din cauza neglijării învăţăturilor divine! Versetul de mai sus ne învaţă despre rolul soţiei care, nu mai este nevoie s-o spunem, este foarte important pentru succesul căsniciei şi al fericirii, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii.

În timp ce soţului i se spune să-şi iubească soţia, îndemnul pentru soţie este să fie supusă soţului şi să-l respecte. Înseamnă aceasta că bărbatul este un fel de dictator care nu ţine seama de părerile soţiei? În niciun caz, căci, înainte de a i se spune femeii să fie supusă bărbatului ei, ni se porunceşte să ne supunem unii altora (Efeseni 5.21). De ce i se cere soţiei în mod special să arate respect? Pentru că întocmai cum femeia are în mod natural nevoie să simtă dragostea soţului ei faţă de ea, tot aşa şi soţul are nevoie să se simtă respectat de soţie.

Domnul, în înţelepciunea Lui, a comparat relaţia normală dintre soţ şi soţie cu relaţia dintre Hristos şi Biserică. Poate vreun creştin să creadă că Hristos este capul Bisericii cu scopul de a o face nefericită? Expresia „El Însuşi fiind Mântuitorul trupului“ arată că El Îşi foloseşte poziţia de cap spre binele ei. Soţul înţelept ascultă părerile soţiei, dar el ia deciziile şi este responsabil pentru rezultate. Căsătoria este ori un colţ de rai, ori o celulă de închisoare şi, desigur, căsătoria creştină ar trebui să fie rai! Ea ar trebui să fie caracterizată de dragoste şi de respect reciproc, un cămin în care Hristos Îşi găseşte plăcerea să locuiască.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date