Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 29 Iulie 2015

Iosif a zis poporului: „V-am cumpărat azi cu pământurile voastre, pentru faraon …“.
Geneza 47.23

Este foarte instructiv de urmărit conducerea lui Dumnezeu la fiecare pas pe calea lui Iosif. Toate l-au pregătit în vederea folosirii slavei sale pentru binele poporului, al fraților săi, al tatălui său, care putea vedea împlinirea acelui vis din copilăria lui Iosif.

În toate acestea, Iosif este un remarcabil exemplu ilustrativ al lui Hristos, care este preamărit. Pentru mântuirea de sub puterea păcatului, nimic nu este mai important decât să știm că Hristos este pe locul puterii supreme și să ne supunem Lui. Sunt forțe uriașe în ceruri – îngeri, autorități și puteri; sunt forțe uriașe în lume – regi și toți cei ce reprezintă autoritățile; sunt forțe uriașe în lumea de sub pământ – diavolul și îngerii lui; dar Domnul Isus este așezat într-un loc de absolută supremație față de „orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor“ (Efeseni 1.21). Prin lucrarea Fiului, Tatăl ceresc este glorificat și poporul Său este binecuvântat.

Facem și noi parte din acel popor binecuvântat, care a fost cumpărat cu prețul nespus de mare al sângelui lui Hristos? Binecuvântarea noastră veșnică depinde de recunoașterea lui Isus ca Mântuitor al nostru personal.

Miercuri, 29 Iulie 2015

Cum poruncise Domnul robului Său Moise, aşa a poruncit Moise lui Iosua; şi Iosua a făcut aşa: n-a lăsat neîmplinit niciun cuvânt din tot ce-i poruncise Domnul lui Moise … Şi Iosua a luat toată ţara, după toate câte-i zisese Domnul lui Moise; şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, după împărţirile lor pe seminţii. Şi ţara s-a odihnit de război.
Iosua 11.15,23

În Iosua 11 vedem cum popoarele din partea de nord a ţării s-au unit sub conducerea lui Iabin, împăratul Haţorului, pentru a lupta împotriva lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că „au ieşit, ei şi toate oştirile lor cu ei, popor mult, mulţime ca nisipul care este pe ţărmul mării, şi cai, şi care foarte multe“. Însă această confederaţie de popoare era sortită să fie înfrântă de Iosua. Din nou şi din nou auzim cum Iosua câştiga biruinţă după biruinţă, până când a luat întreaga ţară, după care ţara s-a odihnit de război.

Aşa cum ştim, Iosua este o imagine a Domnului nostru Isus Hristos. El este Acela Căruia I-a fost dată toată puterea, Biruitorul glorios asupra oricărui vrăjmaş. El este Cel înaintea căruia orice genunchi se va pleca, al celor din cer, de pe pământ şi de sub pământ. El trebuie să aibă locul dintâi în orice lucru. „Dezbrăcând stăpânirile şi autorităţile, le-a făcut de ruşine în public, triumfând asupra lor prin cruce“ (Coloseni 2.15). Oştile cerului Îi cântă laude. Tot ceea ce avem, avem în El, datorită a ceea ce este El şi datorită lucrării Sale glorioase de la cruce. Acum aşteptăm să intrăm în odihna Lui.

Triumfător azi este Domnul,

A-nviat! Este viu!

Deschis ne este de-acum drumul

Către cer! Domnu-i viu!

Să fii mărit şi lăudat

În veşnicie ne-ncetat,

Căci Tu izbândă-ai câştigat,

Doamne-n veci: fii slăvit!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date