Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 30 Septembrie 2016

Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug.
Matei 21.16

Un tată credincios îl ținea pe băiatul său în poală și îi arăta pe un glob poziția fiecărei părți a pământului. Micuțul asculta cu foarte mare atenție și punea tot felul de întrebări la care tatăl răspundea. În timp ce explica, tatăl dădu globului o lovitură ușoară cu mâna, astfel încât acesta se roti încet în jurul propriei axe. Deodată strigă: „Stop!“, și opri sfera rotativă. „Globul trebuie să se învârtă în cealaltă direcție!“ Dădu iarăși globului o lovitură, iar acum se învârtea în direcția corectă, de la stânga la dreapta.

Mirat, băiatul se uită la tatăl său, se gândi puțin și spuse naiv: „Nu-i așa, tată, Mântuitorul face ca globul pământesc să se rotească totdeauna corect?“.

Tatăl nu a uitat această observație, care l-a mângâiat adesea. Mântuitorul face ca globul pământesc să se rotească totdeauna corect!

Chiar dacă lumea se află în răutate de la căderea ei de la Dumnezeu, El are totuși „hățurile în mână“ și „stă deasupra“ și dirijează și conduce totul după planul și voia Sa. Nu numai pământul „se rotește“ în direcția dorită de El, ci și în viața fiecăruia dintre noi, totul merge după planul Său – spre binele nostru!

Poate tocmai ai avut necazuri și greutăți deosebite? Atunci adu-le la El! Cel care dă direcție norilor și vântului, Acela va găsi o cale pe care să meargă pașii tăi.

Vineri, 30 Septembrie 2016

Rămâneți în Mine și Eu în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce mult rod; pentru că fără Mine nu puteți face nimic.
Ioan 15.4,5

Ce trebuie să înțelegem prin cuvintele Domnului: „Rămâneți în Mine“? Ele implică o umblare într-o așa apropiere de Hristos, încât sufletul să se poată desfăta de tot farmecul Lui. De asemenea, ele presupun o inimă în comuniune cu Hristos, care își găsește plăcerea să se încreadă în El și să învețe de la El. Mai presus de toate, rămânerea în Hristos implică o viață trăită sub influența prezenței Sale, realizate prin credință. Prin urmare, a umbla cu conștiența faptului că El ascultă cuvintele noastre, că vede faptele noastre și că citește gândurile noastre înseamnă să umblăm sub influența binecuvântată a prezenței Sale și, astfel, să rămânem în El.

Pe măsură ce rămânem în Hristos vom aduce rod, iar rodul despre care vorbește Domnul este reproducerea caracterului Său în viața celor credincioși. Orice manifestare cât de mică a harurilor lui Hristos se înalță ca un rod către Tatăl și reprezintă o mărturie către lume. Acesta este deci marele scop pentru care suntem lăsați în această lume întunecată: să strălucim ca lumini manifestând ceva din caracterul minunat al lui Hristos. Nu vom putea niciodată manifesta caracterul lui Hristos prin simpla încercare de a fi ca El. Dacă însă vom căuta compania Sa și vom intra sub influența Sa prin rămânerea în El, vom fi schimbați în chipul Său din slavă în slavă.

Putem avea multe daruri, multă cunoștință și multă râvnă, însă rămâne întotdeauna adevărat că, fără Hristos, nu putem face nimic. Darul, cunoștința și râvna nu înseamnă putere. Acestea nu ne pot face să biruim carnea, să refuzăm lumea sau să scăpăm de cursele diavolului. Dacă deci fără Hristos nu putem face nimic, să căutăm să rămânem în El și să nu cutezăm să petrecem nici măcar o zi și să nu facem nici măcar un pas fără El!

Flux de date