Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 1 Martie 2017

… Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! A Lui este înțelepciunea și puterea.
Daniel 2.20

Înțelepciunea pe care a primit-o Daniel din partea lui Dumnezeu nu era una pripită, ci una care urma un traseu al recunoașterii lui Dumnezeu mai presus de orice autoritate omenească. Un altul poate ar fi alergat degrabă la împărat. Pentru Daniel însă, un lucru a fost de cea mai mare urgență: să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-i aducă închinare în lauda care i se cuvine ca Stăpân suprem peste toate. Numai după aceea Daniel a fost condus la împărat. Putem vedea aici strălucind din nou una dintre cele mai frumoase trăsături ale acestui om al lui Dumnezeu: smerenia. Daniel trece în plan secund, pentru a-i atribui toată gloria numai lui Dumnezeu. Cuvintele de mulțumire rostite de Daniel au ca punct central atotputernicia lucrărilor lui Dumnezeu: „El schimbă vremurile“, „El pune pe împărați“, „El dă înțelepciune și pricepere“, „El descoperă ce este adânc“, „El știe ce este în întuneric“, „la El locuiește lumina“.

În viața Domnului și Mântuitorului nostru, această lucrare a mulțumirii, a laudei Tatălui ceresc se întâlnește în toate împrejurările. Așa au făcut toți care L-au urmat pe Mântuitorul pe calea credinței. Dacă recunoaștem ceea ce suntem noi și cea ce este Dumnezeu în autoritatea Sa, vom izbucni într-o cântare de mulțumire și de laudă.

Miercuri, 1 Martie 2017

Sunt tulburat și nu pot vorbi … A uitat Dumnezeu să fie îndurător? Sau Și-a închis îndurările în mânie? Oprire. Și am zis: „Aceasta este slăbiciunea mea“ … Voi gândi la toată lucrarea Ta și voi cugeta la faptele Tale.
Psalmul 77.4,9,10,12

Un frate a spus: «Dacă știi să te îngrijorezi înseamnă că știi deja să meditezi». Psalmul 77 ne arată cum povara îngrijorării poate fi înlocuită cu tăria caracterului lui Dumnezeu. Îngrijorarea ocupă prima parte a psalmului, atunci când Asaf Îl caută pe Domnul în ziua necazului său (versetul 2). Duhul său era copleșit și, chiar dacă își amintește că, odinioară, se bucurase de cântări în noapte, acum Dumnezeu părea să Se fi îndepărtat. Asaf chiar se întreabă dacă nu cumva Dumnezeu încetase să fie plin de îndurare. Cel ce ajunge la o astfel de concluzie este cu siguranță în adâncul disperării. Când suntem biruiți de îngrijorare vedem totul prin prisma necazului nostru.

Psalmistul însă învață să facă deosebirea dintre îngrijorarea lui și credincioșia lui Dumnezeu. El realizează că astfel de gânduri se iscaseră din îngrijorarea sa, de aceea se hotărăște să se gândească la ceea ce a făcut Dumnezeu. Îngrijorarea care îi ocupase mintea, dând naștere gândurilor dureroase și deprimante, face loc acum unei meditații cu privire la puterea, răscumpărarea și grija lui Dumnezeu față de poporul Său. Asaf meditează la zilele lui Iacov și ale lui Moise, propria lui experiență fiind astfel exclusă, iar această meditație îi aduce aminte că Dumnezeu este vrednic de încredere.

Îngrijorarea este o adevărată plagă, iar ea face ca necazurile noastre să se deruleze neîncetat în mintea noastră. Meditația însă ne conduce să privim mereu și mereu la credincioșia lui Dumnezeu. Această meditație nu schimbă împrejurările noastre, însă înlătură îngrijorarea și, prin urmare, ne schimbă pe noi.

Flux de date