Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 26 Martie 2015

Să asculte însă și înțeleptul, și își va mări știința, și cel priceput, și va căpăta iscusință.
Proverbe 1.5

La nunta unei tinere perechi, doi prieteni au intrat în sală cu un cadou. Era o cutie mare, frumos ambalată, ce părea să ascundă un frigider sau un congelator. După ce au găsit un loc unde să-l așeze, cei doi prieteni i-au rugat pe miri să deschidă ambalajul sub privirile tuturor. Cu mare emoție, mirii au tăiat panglicele, au îndepărtat hârtia de ambalaj și, când au deschis cutia, au găsit înăuntru altă cutie mai mică și frumos ambalată.

Surpriza a fost deosebită. Toți cei prezenți i-au rugat cu insistență să deschidă și această cutie. Procedând ca și mai înainte, dar cu emoții mai mari, mirii au deschis cutia. Au găsit o altă cutie frumos ambalată, dar mai mică. Mirii au ridicat-o în văzul tuturor. Deschizând și această cutie au descoperit aceeași surpriză: o nouă cutie ambalată ca și cele precedente. De teama unui nou eșec, mirii nu mai voiau să deschidă cadoul. Au fost determinați să continue deschiderea cutiei cu promisiunea că este ultima. Cu mari emoții au deschis cutia și au găsit o păpușă frumos îmbrăcată care începea să plângă când i se scotea biberonul. Nuntașii au aplaudat îndelung înțelegând mesajul că urmează o nouă sărbătoare la nașterea primului copil.

Joi, 26 Martie 2015

Acestea le spune Cel care are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu lucrările tale – că ai numele că trăieşti, şi eşti mort. Fii veghetor şi întăreşte cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.
Apocalipsa 3.1,2

Domnul Se prezintă adunării din Sardes ca „Cel care are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele“. Deşi catolicismul şi-a asumat o poziţie de mare putere, rămâne adevărat faptul că plinătatea puterii, prezentată de cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, este a Domnului. Oricât de mare ar fi depărtarea de la adevăr, există aceia care sunt simbolizaţi de cele şapte stele şi prin care El poate oferi lumină cerească celor ai Săi. Acest lucru s-a putut vedea în cazul oamenilor lui Dumnezeu din timpul Reformei.

Ca întotdeauna, omul falimentează în a-şi împlini responsabilitatea. Protestantismul, căruia îi merge numele că stă de partea adevărului, este un sistem dezvoltat în urma Reformei. Totuşi, Domnul spune că, pentru El, acest sistem este mort. Suntem recunoscători că, prin intermediul Reformei, Biblia a fost redată poporului lui Dumnezeu, ca şi adevărul măreţ cu privire la îndreptăţirea prin credinţă. Însă, pentru mulţi, Biblia a devenit aproape o literă moartă, iar dacă adevărurile ei nu sunt primite printr-o credinţă personală, viaţa rămâne neschimbată. Este un lucru obişnuit printre creştinii de nume ca cineva să admită că un lucru este perfect adevărat deoarece se află în Scriptură şi totuşi să nu aibă nicio intenţie să acţioneze pe baza lui.

O astfel de stare nu poate avea ca sfârşit decât judecata Domnului. Totuşi, ca şi în catolicism, exista în Sardes o rămăşiţă devotată, câteva nume despre care Domnul putea spune că „nu şi-au întinat veşmintele“ şi că vor umbla cu El „în haine albe, pentru că sunt vrednici“ (Apocalipsa 3.4). În mijlocul mărturisitorilor lipsiţi de viaţă, aceştia umblau în mod personal cu Hristos, iar numele lor aveau să fie înregistrate în cartea vieţii şi mărturisite în mod public înaintea Tatălui şi a îngerilor Săi.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date