Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Marţi, 21 Octombrie 2014

Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire, şi chiar mai mult …
Eclesiastul 7.11

„Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.“

(Înţeleptul Solomon)

„La sfârşit ne vom aminti nu vorbele duşmanilor, ci tăcerea prietenilor.“

(Martin Luther King jr., pastor şi publicist american)

„Ajutorul prietenilor care ne ajută nu face aşa de mult cât încrederea neclintită că o vor face.“

(Epicur, filozof grec)

„Fericit şi binecuvântat este acela care îmbrăţişează adevărul şi este un om de încredere.“

(Platon, filozof grec)

„Nu intra pe căi ce încă n-au fost încercate; te rătăceşti fără sfârşit, odată ce ai început a te rătăci.“

(Anatole France, scriitor francez)

„Oamenii mari sunt uneori mari până şi în lucrurile mici.“

(Vauvenargues, scriitor francez)

„Aminteşte-ţi necontenit cât de scurtă este viaţa.“

(Horaţiu, poet roman)

Marţi, 21 Octombrie 2014

Suntem încrezători, spun, şi ne place mai bine să fim departe de casă, afară din trup, şi să fim acasă la Domnul. De aceea ne şi străduim să Îi fim plăcuţi, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Pentru că noi toţi trebuie să fim arătaţi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească cele făcute în trup, potrivit cu cele ce a făcut, fie bine, fie rău.
2 Corinteni 5.8-10

Hristos este cu adevărat remediul – Dacă şi noi, asemenea lui Pavel, ne-am trăi viaţa în lumina „acelei zile“, ce diferenţă ar produce acest lucru! Este cu mult mai uşor să cântăm: „Nu urmăm pe nimeni altcineva decât pe Hristos“, decât să trăim ceea ce cântăm. A trăi aceste cuvinte înseamnă că ele determină cum mă îmbrac, cum îmi cheltuiesc banii, unde îmi petrec concediul, cum îi vorbesc soţului sau soţiei, ce atitudine am faţă de copiii mei. Îmi vor influenţa relaţiile în cămin, la locul de muncă şi în lume. Dar, lucrul cel mai important, ele vor crea în adunare o atmosferă care Îl onorează pe Hristos; într-adevăr, acesta este gândul lui Hristos.

Având gândul lui Hristos, vom fi pregătiţi pentru a face faţă tuturor pericolelor. Vom putea să luăm decizii spirituale. Vom înţelege atunci cu cine putem avea părtăşie şi ce legături sunt nescripturistice şi ne pot întina. Separarea reală şi trăirea sfântă se găsesc doar acolo unde este dragoste pentru Hristos şi ascultare faţă de Cuvântul Său. Atunci nu vom mai întreba: «Ce este rău în aceasta sau în aceea?», ci: «Ce Îi face plăcere lui Hristos?».

Pavel încheie acest pasaj cu un cuvânt de încurajare: „Având deci aceste promisiuni“ (2 Corinteni 7.1). Dacă Îi vom permite lui Dumnezeu să lucreze în vieţile noastre, vom experimenta pacea şi bucuria adâncă a părtăşiei cu Tatăl. Aceasta va face să pălească suferinţa sau durerea prin care trecem. Credinţa priveşte dincolo de prezent şi apreciază totul în lumina eternităţii.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date