Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 22 Februarie 2017

Am văzut tot ce se face sub soare; și iată că totul este deșertăciune …
Eclesiastul 1.14

James Marshall era tâmplarul șef al fabricii de cherestea a lui John Sutter, situată pe albia unui râu, lângă localitatea Coloma. La 24 ianuarie 1848, el a descoperit granule de aur pe fundul apei. Deși Sutter și Marshall au căzut de acord să devină parteneri încercând să păstreze monopolul asupra descoperirii, au fost asaltați curând de aventurieri în căutarea aurului. Fermierii și-au abandonat plugurile pe câmp. Proprietarii de magazine și-au părăsit afacerile. Muncitorii au renunțat la locurile lor de muncă. Ce nu face omul când este vorba să câștige mai mult? Bărbații și-au părăsit casele și familiile și s-au alăturat goanei după aur. Diavolul era foarte activ, ca să distrugă familii întregi prin această goană după aur.

Căutătorii de aur s-au îndreptat spre vest în anul 1849. Unii au navigat spre California, alții s-au îndreptat pe jos, în căruțe sau pe catâri spre locul cu aur. A opta parte dintre cei care au plecat să caute aur în California, au murit pe drum. Putem să ne întrebăm împreună cu înțeleptul Solomon: „Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare?“. Toți se așteptau să devină bogați în momentul când vor pune piciorul pe pământurile Californiei. Ce au găsit acolo a fost mult diferit de ceea ce au sperat acești căutători de aur.

Miercuri, 22 Februarie 2017

Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
Ioan 1.18

Domnul este numit Fiu al lui Dumnezeu din diferite puncte de vedere. Este numit Fiu al lui Dumnezeu ca născut din fecioară – „Sfântul care Se va naște Se va chema Fiu al lui Dumnezeu“ (Luca 1.35). De asemenea, este Fiu al lui Dumnezeu prin înviere (Romani 1.4). Acest aspect este adevărat și rămâne adevărat, deși alte revelații sunt făcute cu privire la calitatea Sa de Fiu divin. El este Fiul și totuși a dobândit numele de Fiu (Evrei 1.1-5). Matei și Marcu Îl prezintă prima oară ca Fiu la botezul Său. Luca merge înapoi și face acest lucru la nașterea Sa. Ioan merge încă și mai înapoi, în veșnicie, și Îl declară Fiu „în sânul Tatălui“. Fără îndoială că au existat diverse măsuri de înțelegere cu privire la Persoana Sa în cei care au avut de-a face cu El, însă aceasta nu afectează în niciun fel ceea ce știm despre El, că este Fiul aflat în sânul Tatălui, „viața eternă, care era la Tatăl și ni s-a arătat“ (1 Ioan 1.2).

Nu trebuie să ne atingem de această taină scumpă. Trebuie să ne temem ca nu cumva să obstrucționăm lumina acelei iubiri în care sufletele noastre sunt invitate să umble. Trebuie să ne temem ca nu cumva să acceptăm vreo mărturisire de credință care ar jefui acel sân al Tatălui de bucuria sa inexprimabilă și care ne-ar spune că Dumnezeul nostru nu a cunoscut din eternitate bucuria de Tată și că Domnul nostru nu a cunoscut din eternitate bucuria de Fiu.

Odată am fost întrebat: «Nu a existat sânul Tatălui până când Pruncul nu s-a născut?». Sunt sigur că sânul Tatălui există din veșnicie – acea locuință eternă de care Fiul S-a bucurat dintotdeauna și care este mai presus de glorie, fiindcă gloria poate fi revelată, dar acesta, nu. Nu putem nicidecum să lăsăm ca astfel de adevăruri să fie tăgăduite.

Flux de date