Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014

Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor.
Isaia 42.8

Un creştin credincios a fost rugat de o doamnă să vină în ajutorul unui copil orfan. Creştinul i-a venit în ajutor şi i-a purtat de grijă copilului ca un adevărat părinte.

– Când va fi mare, a zis doamna, îl voi învăţa să spună cu cinste numele binefăcătorului său.

– Nu, a răspuns creştinul, să nu faceţi aşa ceva! Noi nu mulţumim norilor pentru ploaia ce ne-o aduc. Priviţi mai sus şi mulţumiţi Celui care ne trimite norii şi ploaia în acelaşi timp!

Din fire, suntem înclinaţi să privim mai presus creatura decât pe Creatorul, care este binecuvântat în veci şi care este Autorul oricărei adevărate binefaceri. Prin faptul că oamenii nu cunosc adevărul lui Dumnezeu, îşi aleg diferiţi oameni caracterizaţi prin bunătate şi îşi fac din ei idolii lor. De unde vine această necunoaştere a adevărului divin? Din necercetarea voii lui Dumnezeu exprimată cu atâta claritate în Biblie. Iată ce ne spune Biblia despre adevăratul Binefăcător: „El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte“. Să nu schimbăm gloria lui Dumnezeu cu cinstirea idolatră! Să nu mulţumim norilor pentru ploaie, ci lui Dumnezeu care conduce întreg universul şi care doreşte să conducă şi viaţa noastră!

Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014

Evanghelia lui Hristos … este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede.
Romani 1.16

De-a lungul timpului (şi chiar şi astăzi, în unele părţi ale lumii), oamenii s-au ostenit ca nişte sclavi, împinşi de teamă, să-şi împace dumnezeii sau demonii. Ei aduc jertfe, sperând că ele vor potoli cumva mânia unor zei mânioşi şi capricioşi. Ce contrast izbitor între toate acestea şi evanghelia glorioasă a lui Hristos! Dumnezeul nostru nu a avut nevoie de nicio jertfă de împăcare de la noi – într-adevăr, noi nu aveam nimic de oferit – ci El Însuşi a asigurat tot ceea ce impunea sfinţenia Sa. „În aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre“ (1 Ioan 4.10). El L-a trimis pe Fiul Său preaiubit pe cruce, din dragoste pentru noi! Dumnezeu ne-a oferit un Mântuitor şi o mântuire pentru toţi cei care Îl primesc.

Şi în nimeni altul nu este mântuire (Fapte 4.12). Nu este niciun alt nume decât al lui Hristos în care putem să fim mântuiţi. Însă mulţi resping acest adevăr. Acum câţiva ani, 33 de mineri din Chile au fost blocaţi la 700 de metri adâncime în pământ pentru 69 de zile. S-a încercat cu mult curaj salvarea lor prin perforarea rocii solide şi coborârea unei capsule special construite. Lumea urmărea fascinată cum, unul câte unul, toţi cei 33 de mineri au fost scoşi la suprafaţă. Niciunul dintre mineri nu a respins capsula care le-a fost trimisă jos. Niciunul dintre ei nu a gândit că era prea „exclusivist“ din partea inginerilor să nu asigure mai multe posibilităţi de salvare. Dimpotrivă, ei au fost recunoscători pentru salvarea lor! Tot aşa şi Dumnezeu ne-a oferit un singur Mântuitor.

Mântuirea nu are doar cerul în vedere, ci este de asemenea o putere prezentă pentru eliberarea din robia păcatului. S-a spus foarte bine că mântuirea poate să fie definită ca fiind „puterea lui Dumnezeu oferită pentru eliberarea creaturii Sale de orice forţă care i-a robit sufletul, în aşa fel încât, fiind eliberată şi restabilită într-o nouă putere divină, poate să-I slujească lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi ostile“. Cât de minunat este planul de har al lui Dumnezeu!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date