Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Duminică, 22 Ianuarie 2017

… departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos …
Galateni 6.14

Nimic nu se aseamănă cu crucea lui Isus Hristos. Crucea pune pe fiecare în fața întrebării: stau de partea lumii care L-a lepădat pe Hristos sau de partea lui Hristos care a fost lepădat de lume? Crucea este dovada dreptății lui Dumnezeu, unde El a trebuit să judece păcatul, și dovada dragostei lui Dumnezeu, unde El vrea să-l ierte pe păcătos. Pentru cei credincioși, ea înseamnă achitarea de judecată și începutul vieții noi, pe care o primești în clipa când accepți mântuirea. Acolo la cruce s-a făcut cel mai mare păcat crucificând pe Hristos, și totuși tocmai acolo s-a ispășit și păcatul: prin moartea Lui. Cu cât ne gândim mai mult la ce s-a întâmplat la cruce, cu atât înțelegem mai mult că acolo este punctul central a toate. Cuvântul de la cruce, Evanghelia, descoperă vina și pierzarea omului și promite în același timp tuturor care cred în lucrarea de răscumpărare făcută de Hristos, mântuirea veșnică. „Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării.“ Astfel de oameni nu contestă moartea lui Isus la Golgota, dar ei îi fură toată valoarea. Pentru ei este cel mult moartea unui martir. Ei nu cred nici în necesitatea lucrării de mântuire făcută de Hristos, nici în efectul ei pentru ispășirea păcatului; ei refuză să-L recunoască pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru toți, care primesc în credință cuvântul crucii, ea se arată ca „puterea lui Dumnezeu“.

Duminică, 22 Ianuarie 2017

Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării.
2 Corinteni 5.19

Unii afirmă că Domnul Isus, prin moartea Sa, a găsit o cale de a-L îmbuna pe Dumnezeu cu privire la păcătoși, ca astfel Dumnezeu să poată fi plin de har față de ei. Aceasta însă nu este evanghelia adevărată. Adevărata evanghelie începe cu ceea ce este în inima lui Dumnezeu Însuși. El nu a fost niciodată vrăjmașul omului; toată vrăjmășia a fost din partea omului împotriva Sa. Omul a devenit răzvrătit și păcătos, hotărât să-și urmeze propria cale. El nu are nici dorința, nici puterea de a trece peste bariera pe care păcatul a ridicat-o între el și Dumnezeu.

Dumnezeu a inițiat lucrarea minunată de aducere a omului înapoi la Sine. El L-a trimis pe Fiul Său pentru a fi ispășirea pentru păcatele omului. De fapt, așa cum versetul nostru ne spune, „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine“. Hristos era reprezentantul lui Dumnezeu în această lume, însăși reprezentarea inimii lui Dumnezeu, fiindcă El este pe deplin Dumnezeu, binecuvântat în veci. Omul era cel care avea nevoie de împăcare, fiindcă el era vrăjmașul, însă doar Dumnezeu putea face lucrarea necesară pentru aceasta, și a făcut-o în mod perfect, dăruindu-L pe singurul Său Fiu. Ispășirea a fost făcută, iar sfințenia lui Dumnezeu a fost satisfăcută, pentru întreaga lume, căci în inima lui Dumnezeu era gândul de a împăca lumea cu Sine.

Acum oamenii sunt invitați să se împace cu Dumnezeu – să găsească pacea cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Acest cuvânt al împăcării a fost încredințat apostolilor și, prin extensie, credincioșilor din ziua de astăzi. Știm că inimile oamenilor sunt vrăjmașe lui Dumnezeu și, pentru chiar acest motiv, suntem chemați să-i invităm pe cei pierduți să se împace cu Dumnezeu, prin a-și pune încrederea în Cel care a fost făcut păcat pentru noi. El îi aduce pe cei păcătoși la Dumnezeu, pentru ca aceștia să fie manifestarea dreptății lui Dumnezeu, în Hristos.

Flux de date