Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Marţi, 28 Aprilie 2015

Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Ioan 3.19

O tânără ținea din toată inima la biserica ei, dar nu-L cunoștea pe Mântuitorul ca adevărata Lumină a lumii. Ea era bună, dar iubea petrecerile și lucrurile lumești. În apropierea locuinței tinerei locuiau niște credincioși fericiți că L-au găsit pe Mântuitorul. Tânăra, cu toate că vedea zilnic fețele acelor oameni luminați de Cel care este adevărata Lumină, îi disprețuia. Știți de unde venea acest dispreț? Faptele tinerei erau rele, și ea iubea mai mult întunericul păcatului.

Într-o zi, pe când se întorcea de la o plimbare, a fost martoră a unei înmormântări. Siguranța și credința care reieșeau din fiecare cuvânt al vorbitorului, au condus-o pe tânără să-și schimbe atitudinea față de acești oameni pe care-i disprețuia. Ziua următoare s-a dus la adunarea acelor oameni. Rezultatul? Tânăra a mărturisit că din mesajul evangheliei a aflat că se afla pe o cale greșită, că mergea fără nicio speranță, că trăia într-o formă de evlavie religioasă, dar care nu-i dădea nicio liniște în suflet. De atunci s-a hotărât să meargă pe calea credinței urmându-L pe Acela care este Lumina lumii.

Marţi, 28 Aprilie 2015

Făcându-ne cunoscut taina voii Sale, după buna Sa plăcere pe care Şi-a propus-o în Sine Însuşi, pentru administrarea împlinirii timpurilor, ca să adune din nou, împreună, toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ.
Efeseni 1.9,10

Hristos este Centrul planului veşnic al lui Dumnezeu, iar glorificarea Sa este scopul Lui. Efeseni 3.11 vorbeşte despre scopul veşnic al lui Dumnezeu, pe care l-a întocmit în Hristos mai înainte de întemeierea lumii. Efeseni 1.10 ne arată că acest scop implică adunarea tuturor lucrurilor în Hristos. Orice profeţie din Scriptură îşi are locul ei în acest vast plan.

Nicio profeţie nu trebuie luată separat de celelalte. Aceasta este semnificaţia cuvintelor lui Petru: „Nicio profeţie a Scripturii nu se interpretează singură“ (2 Petru 1.20). Interpretarea corectă necesită ca fiecare profeţie să fie privită ca parte a unui tot şi în lumina întregului scop al profeţiei. O astfel de interpretare va produce un efect solemn şi sfinţitor asupra sufletului nostru. Ea ne aduce faţă în faţă cu Dumnezeu şi cu planul Său vast pentru glorificarea lui Hristos, înaintea Căruia orice genunchi trebuie să se plece.

Să studiem deci profeţia având inimile preocupate cu Hristos. Dumnezeu a stabilit ca toată gloria să fie a Lui şi ca orice lucru care se înalţă împotriva Lui să fie zdrobit. Dacă Hristos nu are locul principal în inima noastră, nu putem înţelege profeţia în mod corect, nici nu ne putem găsi plăcerea în ea. O înţelegere corectă necesită ca El să fie Obiectul plăcerii sufletului nostru şi ca mândria şi gloria deşartă să fie abandonate complet. Dacă Hristos Îşi are locul cuvenit în inima noastră, atunci vom avea un interes real în studiul profeţiei şi vom beneficia de o mare binecuvântare în urma acestui studiu. „Străduieşte-te să te prezinţi pe tine însuţi lui Dumnezeu aprobat, un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, împărţind drept Cuvântul adevărului“ (2 Timotei 2.15).

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date