Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 9 Octombrie 2015

Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție …
Psalmul 5.8

Prin acești mici papuci și rândurile mamei sale, Dumnezeu a vorbit inimii bărbatului. El s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, a recunoscut înaintea Lui greșelile și păcatele sale, s-a rugat serios pentru iertare și a obținut favoarea, plăcerea lui Dumnezeu și iertarea păcatelor lui. El a devenit un copil al lui Dumnezeu și un martor zelos al Domnului Isus.

Nu aștepta așa mult timp ca acel bărbat, căci nu știi dacă Dumnezeu îți va mai aduce aminte încă o dată, printr-o înștiințare, de mântuirea ta veșnică. Ar putea fi astăzi pentru tine ultima. Și atunci?

„Astăzi trebuie să rămân în casa ta“; „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta“ (Luca 19.5,9).

 

A bătut la ușa ta Cineva…

O, deschide-i, nu mai sta.

A bătut la ușa ta Cineva…

O, deschide-i, nu mai sta.

Nu-L lăsa să plece trist… Poate niciodată

Mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată.

Vineri, 9 Octombrie 2015

Isus, Domnul nostru, care a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.
Romani 4.24,25

Cum ştie cel credincios că este îndreptăţit? Cu siguranţă, nu privind la simţămintele sale, care sunt schimbătoare precum vremea! Nici privind la rugăciunile sau la faptele sale bune, căci tot ceea ce el face este amestecat cu păcat. Dacă priveşte la sine însuşi, în oricare fel, nu poate găsi nimic care să-i ofere o temelie sigură a certitudinii că este îndreptăţit. A fi îndreptăţit înseamnă că nimic nu-i mai poate fi imputat, niciodată! Cum poate un om păcătos din această lume să ştie că este astfel curăţit de orice păcat? Veţi fi uimiţi poate de răspunsul apostolului, atât de simplu, însă deosebit de sigur: Hristos a înviat!

Veţi întreba poate: «Ce are de-a face îndreptăţirea păcătosului cu învierea lui Hristos?». Are de-a face cu ea în orice fel! „Dacă Hristos n-a înviat, … voi sunteţi încă în păcatele voastre“ (1 Corinteni 15.17). Un păcătos mântuit cunoaşte şi crede dragostea lui Dumnezeu, care L-a trimis pe Isus drept garant şi reprezentant al său. Ochii lui au fost deschişi să vadă că Isus i-a purtat păcatele în trupul Său, pe lemn. El ştie că sângele lui Isus, garantul său, a împlinit fiecare cerinţă a sfinţeniei divine, în mod complet. Acum, credinciosul poate spune: «Pe cât de sigur Isus a fost condamnat pentru mine şi dat la moarte pentru greşelile mele, pe cât de sigur Dumnezeu L-a judecat pe cruce drept garant pentru păcatele mele, pe atât de sigur este că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi pentru îndreptăţirea mea».

Hristos n-a murit pentru vreun păcat de-al Său; prin urmare, moartea Sa a fost în întregime pentru noi. El n-a avut vreun păcat al Lui Însuşi pentru a fi îndreptăţit de el; prin urmare, învierea Sa a fost în întregime pentru noi. El a murit drept garant al nostru şi a înviat din morţi ca reprezentant al nostru, astfel încât tot ceea ce Dumnezeu a lucrat cu privire la Hristos pe cruce este imputat celui credincios; şi tot ceea ce Dumnezeu a lucrat cu privire la Hristos la învierea Sa a făcut şi faţă de noi, în El, ca reprezentant al nostru. Hristos a înviat dintre cei morţi!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date