Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 6 Martie 2015

… în seninătate și încredere va fi tăria voastră …
Isaia 30.15

Un meșter tânăr a fost angajat într-o firmă. După câteva zile a venit la director cu o plângere. El a spus directorului că unii din angajați nu-l respectă și dorea ca directorul să le poruncească să-și respecte noul conducător. Directorul a răspuns că el nu poate porunci oamenilor așa ceva. Singura modalitate de a primi respect este de a-l câștiga.

În viața de familie, și nu numai, încrederea este un element de bază al bunei înțelegeri. Dacă soția nu are încredere că soțul ei va lua decizii bune, supunerea va fi mult mai dificil de împlinit. Încrederea și respectul nu se dezvoltă în câteva zile. În unele cazuri, mulți soți sunt ca acest meșter. În loc să ia inițiativa și să câștige respectul și încrederea soției, ei doresc o soție supusă, fără a face niciun efort de a deveni respectați. Ei doresc ca soția lor să fie supusă cu blândețe hotărârilor pe care le iau, deși nu s-au dovedit a fi niște persoane vrednice de încredere în ce privește luarea deciziilor. Unei soții îi vine mai ușor să aibă încredere în soțul ei, dacă el încearcă să-i explice motivele pentru care a luat o anumită decizie. Dumnezeu a lăsat soția să fie un ajutor soțului. Cine nu caută ajutorul soției are mult de pierdut. Dumnezeu dorește ca familia să trăiască o viață de respect și încredere reciprocă.

Vineri, 6 Martie 2015

Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor … am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa.
1 Împăraţi 19.14

Sărmanul Ilie! Fusese un foarte credincios slujitor al Domnului, dar acum era descurajat şi deprimat. Se luptase cu profeţii lui Baal şi biruise. Luase poziţie pentru Dumnezeu în mod public, într-o vreme de apostazie, iar puterea lui Dumnezeu se manifestase. Acum Ilie era înspăimântat de Izabela şi căzuse în descurajare, ajungând să-I ceară Domnului să-i ia viaţa. Starea sufletului său este descoperită în cuvintele: „Am rămas eu singur“.

Ceea ce ni se prezintă aici, în persoana lui Ilie, s-a repetat în mod trist de-a lungul istoriei Bisericii. Dumnezeu, cu anumite ocazii, a ridicat martori ai Săi, care s-au dovedit a avea un mare impact asupra vieţii şi direcţiei Bisericii. Apoi însă au intervenit falimentul şi descurajarea, iar ei au început să manifeste o atitudine de felul „Am rămas eu singur“, concentrându-se mai mult asupra credincioşiei lor şi asupra falimentului celorlalţi. Când un grup de creştini a fost folosit de Duhul lui Dumnezeu în trecut, iar apoi a intervenit declinul, tendinţa este ca ei să se preocupe cu ei înşişi şi să-i privească cu suspiciune pe alţi credincioşi, care sunt acum folosiţi de Duhul lui Dumnezeu, aşa cum au fost ei odinioară. Domnul a trebuit să-i corecteze gândirea lui Ilie, spunându-i că mai avea încă şapte mii de oameni care nu-şi plecaseră genunchiul înaintea lui Baal.

Domnul Isus a trebuit şi El să-i mustre pe ucenici pentru acest lucru, atunci când ei criticau pe cineva care nu voise să vină după ei (Marcu 9.38). Suntem cu toţii înclinaţi către o astfel de atitudine. J. N. Darby a spus: «Acesta este un defect de gândire foarte subtil şi larg răspândit: „L-am oprit, pentru că nu ne urma“». În mod trist, slujirea lui Ilie, deşi a continuat timp de zece ani, nu a mai fost aceeaşi ca înainte. De atunci încolo, el a trebuit să-l pregătească pe Elisei, pentru a-i lua locul (versetul 19). Facă Domnul să învăţăm lecţia predată de atitudinea lui Ilie, „am rămas eu singur“! Sunt mulţi credincioşi fideli astăzi pe care Dumnezeu îi foloseşte cu putere pentru gloria Sa şi care nu ne urmează. Ar trebui să ne bucurăm de credincioşia lor.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date