Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Joi, 18 Decembrie 2014

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmul 50.15

Cu ani de zile în urmă călătoream cu trenul. Am intrat într-un compartiment şi am luat loc la geam. Printre călători domnea o stare de spirit iritantă. Un bărbat ţinea pe genunchi o fetiţă de doi ani. De fiecare dată când aceasta voia să adoarmă, tatăl ei o scutura puternic până ce fetiţa începea să ţipe. O doamnă, care de mult timp se enervase observând acest lucru, nu s-a mai putut stăpâni. L-a numit pe acel bărbat inuman şi i-a dat de înţeles că ar trebui s-o lase pe micuţă să doarmă. Toţi călătorii au fost de acord cu doamna. Dar tatăl a răspuns liniştit:

– Trebuie să-mi ţin copila trează, căci a înghiţit ceva otrăvitor şi acum merg la un medic. Dacă o las pe micuţă să adoarmă, va muri.

Toţi călătorii şi-au schimbat în acel moment impresiile despre modul de comportare al tatălui fetiţei.

De câte ori nu găsim şi noi în acţiunea lui Dumnezeu lucruri de neînţeles? Şi totuşi, sunt căile Lui, căi de înţelepciune şi de dragoste desăvârşită. Ferice de omul care a învăţat să se plece sub mâna tare a lui Dumnezeu, chiar şi atunci când inima nu înţelege sensul unei încercări! Problemele nu le putem rezolva singuri. De aceea să apelăm la Cel care a spus să-L chemăm în ziua necazului!

Joi, 18 Decembrie 2014

Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştirile lor adunate să lupte împotriva Celui care şedea pe cal şi împotriva oştirii Lui. Şi fiara a fost prinsă, şi falsul profet care era cu ea, care făcuse înaintea ei semnele prin care îi înşelase pe cei care au primit semnul fiarei şi pe cei care s-au închinat chipului ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.
Apocalipsa 19.19,20

În aceste versete ne este prezentat îngrozitorul sfârşit al acestui om rău pe care Scriptura îl numeşte aici „falsul profet“. Sfidându-L în mod deschis pe Domnul Isus la reîntoarcerea Lui pe pământ în putere şi glorie împreună cu sfinţii Săi, acest om rău este prins şi aruncat în iazul de foc – iadul – de viu. Atât omul numit aici „fiara“, şi descris în Apocalipsa 13 ca fiind „fiara care se ridică din mare“, cât şi „falsul profet“ se disting prin faptul că sunt aruncaţi de vii în iazul de foc cu 1000 de ani înaintea oricui altcuiva. Din Apocalipsa 20.10 reiese clar că aceştia se vor afla încă acolo 1000 de ani mai târziu, când diavolul şi toţi cei judecaţi în faţa marelui tron alb sunt aruncaţi în acelaşi loc, în iazul de foc şi pucioasă, spre a fi „chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor“.

Apocalipsa 13 ni-i prezintă pe aceşti doi oameni înfricoşători care preiau puterea prin intermediul lui Satan, balaurul, în timpul necazului celui mare. Din descrierea lor înţelegem clar că prima fiară este dintre naţiuni, conducător în Europa, în timp ce a doua fiară, „falsul profet“, este un evreu conducător în Israel, care, pentru a-i fi asigurată protecţia, încheie o strânsă alianţă cu prima fiară şi este colaboratorul său de încredere. El este numit „cel fărădelege“ şi „omul păcatului“ în 2 Tesaloniceni, fiind „împăratul care face după voia sa“, despre care citim în Daniel 11.35-40. Amândoi aceşti oameni răi sunt împotriva lui Hristos, însă numai cea de-a doua fiară este Antihristul.

Antihristul, acest „fals profet“, va deţine puteri supraomeneşti, miraculoase, şi va asupri foarte mult pe sfinţii din acele zile. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus va avea victoria finală!

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date