Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2015

Căutați în cartea Domnului și citiți! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu vor da greș …
Isaia 34.16

Privind atent lumea sub aspectele ei sociale, politice sau morale, vom constata o părăsire a valorilor, care dau un sentiment de stabilitate. În acest climat de nesiguranță, omul se întreabă cu privire la viitor și pândește orice indicație, care ar putea să-l lămurească. În Antichitatea romană erau preoți, cărora li se atribuia puterea de a prevesti viitorul sau de a interpreta voința zeilor după zborul păsărilor sau după măruntaiele animalelor sacrificate. Astăzi se apelează la cel mai întunecat spiritism, cu toate că nu se poate primi o indicație sigură cu privire la prezent și la viitor.

Dumnezeu n-a lăsat pe oameni în întuneric. Singurele indicații sigure cu privire la prezent și la viitor ne sunt date în cartea Celui ce stă deasupra tuturor lucrurilor și care cunoaște sfârșitul înaintea începutului. Această carte este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce altă carte, în afară de Biblie, cartea inspirată de Dumnezeu, ar putea să ne dea o indicație sigură în vremuri confuze? Ce privilegiu că trăim într-o țară, în care putem să posedăm o astfel de carte, și mai ales ce fericire de a primi cu credință Cuvântul lui Dumnezeu! Să căutăm în cartea Domnului și să citim!

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2015

Şi femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi că era plăcut pentru ochi şi că pomul era de dorit ca să dea inteligenţă; şi a luat din rodul lui şi a mâncat; şi a dat şi soţului ei care era cu ea şi el a mâncat.
Geneza 3.6

Cum stau lucrurile cu tine? Este acesta şi cazul tău? Doreşti şi tu ceva care nu-ţi este îngăduit de Dumnezeu? Omul, în mod natural, nu crede că Dumnezeu poate să-l facă fericit, de aceea doreşte lucrurile acestei lumi, presupunând că ele îl pot face fericit. Aceasta este marea problemă a cărnii, chiar şi în copiii lui Dumnezeu – a nu crede că Dumnezeu te poate face fericit.

Câtă durere şi câtă trudă au rezultat din actul neascultării omului! Este o mare îndurare, într-un anumit sens, că omul trebuie să-şi câştige pâinea cu sudoarea frunţii, fiindcă acest lucru îl împiedică să se dedea cu totul plăcerilor, departe de Dumnezeu. Când sufletul este tulburat şi deprimat, acest lucru nu este un păcat. Însă păcatul intervine atunci când nu este încredere în Dumnezeu. Satan dobândeşte putere deplină asupra sufletului atunci când există neîncredere în Dumnezeu. Avem nevoie de încredere în dragostea lui Dumnezeu.

Eva avea, alături de Adam, cel mai înalt loc în această lume; era înconjurată de binecuvântare şi de fericire. Starea omului din Eden era una de fericire, deşi nu însoţită de putere spirituală, aşa cum este cazul credincioşilor acum. Însă, în chiar momentul în care ea s-a îndoit de competenţa lui Dumnezeu de a o face fericită, totul a fost pierdut. Neîncrederea în Dumnezeu este starea tuturor oamenilor naturali – ei caută fericirea într-un lucru sau în altul, fiindcă nu cred că Dumnezeu îi poate face fericiţi. Este un gând solemn că jumătate din lume lucrează la procurarea mijloacelor pentru satisfacerea plăcerilor celeilalte jumătăţi.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date