Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Vineri, 26 Mai 2017

… plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 6.23

Ochii lui Sam erau ațintiți asupra misionarului, când acesta vorbi.

— Sunt sigur că voi găsi și voi aduce înapoi totul, răsună răspunsul său.

Deja în ziua următoare, el a apărut cu primul obiect.

— Aici am găsit ceva, dar nu știu cine l-a luat, spuse el. Crezi că Dumnezeu este supărat pe oamenii care iau lucrurile altora?

— Da, foarte, spuse misionarul. El îi va pedepsi pe toți care fac așa ceva, dacă nu Îl roagă să îi ierte.

A doua zi, Sam aduse iarăși un obiect.

— Am găsit iarăși ceva din posesia ta, dar nu pe cel care l-a luat. El ezită un moment. Și cum se primește iertarea? a întrebat apoi Sam.

— Pentru a primi iertarea, trebuie să regreți cu seriozitate păcatele tale înaintea lui Dumnezeu, trebuie să le recunoști și să-L rogi pe Dumnezeu pentru iertare. Nu ai auzit, cum am spus, că Dumnezeu ne iartă pe noi oamenii, și pe tine, Sam, prin Mântuitorul Isus Hristos, care a fost trimis în lume pentru noi și care a plătit pentru vina noastră cu sângele Său, murind pentru noi la cruce? Cu aceste cuvinte, misionarul deschise Biblia și citi din Isaia 55.7: „Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând“.

— Mulțumesc! spuse Sam și plecă gânditor pe drumul său.

Vineri, 26 Mai 2017

Ucenicii au fost numiți creștini pentru întâia dată în Antiohia.
Fapte 11.26

Termenul „creștin“ este folosit doar de trei ori în Noul Testament. Prima dată este folosit cu privire la credincioșii din Antiohia. Credința creștea și se răspândea dincolo de Iudeea și de Samaria, către teritoriul națiunilor. Tot mai mulți dintre națiuni veneau la Hristos, așa cum s-a întâmplat și în Antiohia (Fapte 11.19,20). Cei nemântuiți din Antiohia i-au numit pentru prima dată „creștini“ pe cei care crezuseră în Hristos. În grecește, acest termen înseamnă „ai lui Hristos“, desemnându-i pe cei care Îl urmau pe Domnul.

A doua oară, acest termen este folosit de un împărat. Apostolul Pavel stătea înaintea lui Agripa și tocmai îi relatase episodul convertirii sale (Fapte 26). El nu fusese neascultător viziunii cerești, ci, din persecutor, devenise urmaș al lui Hristos. Răspunsul lui Agripa a fost: „Mă vei convinge în curând să devin creștin!“ (versetul 28).

A treia apariție a acestui termen este mai solemnă: „Dacă cineva suferă ca și creștin, să nu se rușineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu în numele acesta“ (1 Petru 4.16). Credincioșii sufereau o cruntă persecuție din partea împăratului Nero, doar din pricină că erau creștini. Petru îi îndeamnă să îndure și să-L glorifice pe Dumnezeu. Domnul Însuși a spus: „Fericiți sunteți voi când vă vor defăima și vă vor persecuta … din cauza Mea“ (Matei 5.11).

Cei dintâi credincioși nu s-au denumit ei înșiși creștini, ci oameni „ai Căii“ (Fapte 9.2; 19.9,23; 22.4; 24.14,22). Ei Îl urmau pe Isus Hristos, care este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14.6). În lume sunt acum peste două miliarde de oameni care își spun creștini. Totuși, din această mare mulțime, doar foarte puțini sunt adevărați urmași „ai Căii“. Cum stau lucrurile cu tine? L-ai primit tu pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău?

Flux de date