Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Duminică, 30 August 2015

… Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc …
Faptele Apostolilor 10.38

Domnul și Mântuitorul nostru nu a murmurat niciodată din pricina solicitărilor permanente ale oamenilor aflați în nevoi. El umbla din loc în loc făcând bine. Mâncarea și băutura Sa erau să facă voia Celui ce L-a trimis și să-Și sfârșească lucrarea. Niciodată nu Și-a folosit puterea divină și înțelepciunea pentru El, ci doar pentru folosul celorlalți, umblând pe cale ca singurul Om desăvârșit. În toate conflictele omenești, Domnul a folosit doar mijlocul pus de Dumnezeu la dispoziția omului pentru a ieși biruitor: Cuvântul lui Dumnezeu.

Ușa Domnului a fost și încă mai este deschisă, astfel că toți sunt bineveniți, chiar și cei mai vinovați și cei mai josnici păcătoși. Ca un dar gratuit al harului Său divin, toți pot avea parte de iertare și de pace, de vindecarea sufletului, de dreptate și de viață veșnică, de cer și de gloria veșnică. Cititorule, Hristos vrea să-ți facă cel mai mare bine, vrea să devină viața ta! Nu este vorba de un set de reguli, ci de acceptarea ta, liber consimțită de a-L primi pe Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții tale și de a te încrede în El pentru toate problemele tale.

Duminică, 30 August 2015

Cu siguranţă, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; iar noi, noi L-am socotit pedepsit, lovit de Dumnezeu şi chinuit.
Isaia 53.4

Nu pentru El Însuşi a suspinat şi a plâns, ci pentru ei. A vrut să le elibereze inima de orice durere şi ar fi făcut acest lucru cu cea mai mare bucurie, însă ei n-au vrut. Au fost orbi la binecuvântări, s-au alipit strâns de păcatele lor şi L-au lepădat pe El. Pentru ei a plâns El. În mijlocul oamenilor şi din pricina a ceea ce oamenii erau – iubitori de păcat, înşelaţi de Satan şi urâtori de Dumnezeu – a fost El Omul durerilor.

Totuşi, vrăjmăşia lor nu a micşorat dragostea Lui. Cât de mult i-a iubit El! Până la capătul vieţii Sale, El i-a slujit cu o îndurare neobosită. I-a vindecat pe cei bolnavi, i-a curăţit pe leproşi cu o mână plină de milă şi de putere; a dăruit vedere orbilor şi i-a eliberat pe cei robiţi de demoni. Să nu credem că acestea au fost simple acţiuni ale puterii, aşa cum s-a întâmplat atunci când El a creat lumea. Nu, ci El a simţit suferinţele, nenorocirea şi robia lor; a purtat poverile lor în inima Sa sensibilă; a fost strâmtorat datorită strâmtorării lor; o putere a ieşit din El pentru a-i vindeca, iar duhul Său a fost apăsat de poverile pe care le-a luat de deasupra lor. În duhul Său a simţit El aceste lucruri, căci trupul Său sfânt şi lipsit de păcat n-a putut fi atins de boală, măcar că vrăjmaşii Săi au spus: „Acum, pentru că zace, nu Se va mai ridica“ (Psalmul 41.8).

Însă ei au crezut că Dumnezeu era împotriva Lui atunci când I-au văzut durerea; că era lovit de Dumnezeu şi smerit. De ce era El atât de sărac, dacă Se bucura de favoarea lui Dumnezeu? De ce trebuia să suspine şi să plângă? Dacă Dumnezeu Îşi găsea plăcerea în El, n-ar fi trebuit să fie popular printre farisei şi printre cărturari? Aşa au gândit ei şi, raţionând astfel, şi-au împietrit conştiinţele în timp ce L-au lepădat.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date